(kontumtv.vn) – Trong 05 ngày từ 27/5 đến 30/5, Quốc hội làm việc tại hội trường và ở tổ thảo luận về Quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2012 và các Dự án Luật Nhà ở (sửa đổi), Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), Luật Doanh nghiệp (sửa đổi), Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh, Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dạy nghề.  Một số nội dung, ý kiến khác nhau về Dự thảo Luật Hôn nhân và gia đình (sửa đổi), Công chứng (sửa đổi), Hải quan (sửa đổi) và Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi).

Tại các buổi thảo luận trên, Đoàn ĐBQH tỉnh Kon Tum đã có 42 ý kiến tham gia về:  Đề nghị quy định cụ thể để quản lý chặt chẽ thị trường bất động sản để giải quyết, hạn chế tình trạng đầu cơ, lũng đoạn thị trường; quy định cụ thể hơn về công khai giá bán, cho thuê, chuyển nhượng bất động sản; quy định vốn pháp định của các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản không được nhỏ hơn 50 tỷ VND là lớn so với quy mô của các doanh nghiệp hiện nay; có chính sách cho đối tượng thuê nhà công vụ, sau thời gian được thuê nhưng chưa có nhà ở có điều kiện tạo lập nhà ở; có quy định để khắc phục tồn tại lương, phụ cấp và các chế độ khác còn cao giữa người quản lý với người lao động trực tiếp trong các doanh nghiệp; lương, phụ cấp và chế độ khác của một số doanh nghiệp Nhà nước còn quá cao so với mặt bằng chung của xã hội; để thực hiện tốt Luật Đầu tư và quản lý vốn Nhà nước vào sản xuất kinh doanh, sau khi Quốc hội thông qua đề nghị Chính phủ đẩy nhanh và thực hiện tốt công tác tái cơ cấu DNNN; quy định cụ thể về đầu tư ngoài ngành của các DNNN để tránh hiện tượng đầu tư dàn trải, không hiệu quả và thất thoát vốn Nhà nước; quy định rõ tiêu chí cụ thể đối với DNNN phải mua lại để tránh lợi ích nhóm trong mua bán DNNN; bổ sung chức năng, nhiệm vụ của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) trong Luật Đầu tư và quản lý vốn Nhà nước vào sản xuất kinh doanh; không đưa các chỉ tiêu dạy nghề trong luật mà để cho các văn bản dưới luật quy định trong từng thời kỳ;  mở rộng trình độ đào tạo nghề cho các trung tâm giáo dục thường xuyên cấp huyện đến trình độ trung cấp để thuận tiện cho người học và phát huy được cơ sở vật chất mà Nhà nước đã đầu tư cho các trung tâm này trong thời gian qua; quy định phương pháp đào tạo nghề để bắt buộc các cơ sở đào tạo nghề phải áp dụng; đối tượng miễn đào tạo nghề và miễn tập sự hành nghề công chứng; đề nghị sau khi thành lập văn phòng công chứng 2 năm thì mới được chuyển nhượng; chỉ nên quy định bắt buộc văn phòng công chứng phải có tên gọi không được trùng lặp hoặc gây nhầm lẫn, không được sử dụng ngôn ngữ ký hiệu vi phạm truyền thống và lịch sử, văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục của dân tộc là đủ; thống nhất tuổi hành nghề công chứng là 65.

Đại biểu QH Y Mửi tham luận tại kỳ họp Quốc hội lần thứ 7, khóa XIII
Đại biểu QH Y Mửi tham luận tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII

Đối với Dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), các vị ĐBQH tỉnh có 18 ý kiến tham gia, nội dung: Không thống nhất nâng tuổi hưởng lương hưu đối với nam là 62, đối với nữ là 60, mức hưởng lương hưu bằng mức bình quân tiền lương tháng của 15 năm cuối. Để đảm bảo cân đối thu chi của Qũi BHXH, không nâng tuổi nghỉ hưu mà phải triển khai các giải pháp đồng bộ như mở rộng các đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, như người lao động làm việc theo hợp đồng có thời hạn dưới 3 tháng được giao kết bằng văn bản, học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. Thu hẹp việc giải quyết chế độ BHXH một lần cho một một số nhóm lao động, mở rộng đối tượng tham gia BHXH tự nguyện thông qua chính sách hỗ trợ của Nhà nước, có giải pháp thu số tiền BHXH đang tồn đọng. Tăng thẩm quyền cho cơ quan BHXH Việt Nam trong việc thanh tra thực hiện pháp luật BHXH, vì cơ quan này chịu trách nhiệm quản lý quỹ tài chính rất lớn liên quan đến an sinh xã hội, không xem BHXH Việt Nam là đơn vị sự nghiệp đơn thuần như các cơ sở y tế, giáo dục… mà là một tổ chức tài chính, có chức năng quản lý quỹ, thực hiện cung cấp dịch vụ công và các nhiệm vụ khác.

Tống Quang Vinh

Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Kon Tum

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *