(kontumtv.vn) – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh Kon Tum Nguyễn Văn Hùng đã chủ trì hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015. Tham dự có các thành viên Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh.

Hội nghị tổng kết công tác thi đua - khen thwownge tỉnh Kon Tum
Hội nghị tổng kết công tác thi đua – khen thưởng tỉnh Kon Tum

Năm 2014, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh Kon Tum tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm, tổ chức củng cố và nâng cao chất lượng Hội đồng Thi đua – Khen thưởng các cấp; tham mưu UBND tỉnh đẩy mạnh các phong trào thi đua, thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, tiến đến hoàn thành các mục tiêu kế hoạch 5 năm (2011 – 2015). Công tác khen thưởng được thực hiện kịp thời, đảm bảo đúng đối tượng, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật. Trong năm có 3 tập thể, 14 cá nhân được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba; 12 mẹ được tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”; Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua cho 5 tập thể, bằng khen cho 4 tập thể và 32 cá nhân; UBND tỉnh tặng cờ thi đua cho 21 đơn vị, tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc cho 368 tập thể….

Trọng tâm nhiệm vụ năm 2015, các thành viên Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh thống nhất tiếp tục tuyên truyền và hướng dẫn tổ chức công tác thi đua khen thưởng theo đúng quy định; tham mưu tổ chức tốt Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp và Đại hội thi đua yêu nước cấp tỉnh lần thứ VII; phát động các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2015; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát hiện, nhân rộng các điển hình tiên tiến; nâng cao chất lượng công tác khen thưởng…

Kết luận Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnhNguyễn Văn Hùng yêu cầu cơ quan thường trực của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng phối hợp Sở Tài chính tham mưu Đề án thành lập Quỹ Thi đua – Khen thưởng cấp tỉnh; nghiên cứu, tham mưu xây dựng chương trình thi đua các khối Đảng, chính quyền, đoàn thể… gắn với các nhiệm vụ tập trung từng Khối theo kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo Hội đồng Sáng kiến cấp tỉnh xây dựng tiêu chí công nhận sáng kiến khoa học của cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động phù hợp thực tế trên từng lĩnh vực, chuyên môn nghiệp vụ để phối hợp Hội đồng Thi đua – Khen thưởng thống nhất việc khen thưởng. Ngoài ra, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh còn yêu cầu đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kịp thời phát hiện các điển hình trên các lĩnh vực, nhằm động viên đảng viên, cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Ngọc Chí – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *