(kontumtv.vn) – Sáng 16/4, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Kon Tum khóa XIV đã tổ chức khai mạc Hội nghị lần thứ 19. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hùng chủ trì Hội nghị. 

Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh Kon Tum
Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh Kon Tum

Hội nghị lần này tập trung thảo luận, cho ý kiến đối với Dự thảo lần thứ hai Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020; Dự thảo lần thứ nhất Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV; Dự thảo Đề án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV, Phương án nhân sự Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XV và nhân sự Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký Đại hội, Ban thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV; Tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy báo cáo Bộ Chính trị về thời gian Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh: “Những nội dung Hội nghị Tỉnh uỷ lần này thảo luận, thông qua và quyết định là những vấn đề hết sức quan trọng, góp phần tích cực vào việc chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, thể hiện trách nhiệm chính trị của Tỉnh ủy trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Do đó, tôi đề nghị các đồng chí tập trung trí tuệ, đề cao tinh thần trách nhiệm và ý thức làm việc tập thể, tích cực thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến vào các văn bản Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo Tiểu ban Văn kiện chuẩn bị, trình Hội nghị, nhất là Dự thảo lần thứ hai Báo cáo chính trị, văn kiện trung tâm trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV”.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 diễn ra trong 2 ngày 16-17/4.

                                                                                           Quang Mẫn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *