(kontumtv.vn) – Hội nghị bất thường Ủy ban MTTQVN tỉnh Kon Tum khóa IX (nhiệm kỳ 2014-2019) đã thông qua Dự thảo về Quy chế  hoạt động, chương trình toàn khóa và Quy chế phối hợp giữa UBMTTQVN tỉnh với các tổ chức thành viên.

Hội nhgij bất thường UBMTTQVN tỉnh Kon Tum
Hội nghị bất thường UBMTTQVN tỉnh Kon Tum

Dự Hội nghị có đại diện các sở, ngành của tỉnh và các ủy viên UBMTTQVN tỉnh.

Trước khi thông qua các dự thảo, Hội nghị đã thông báo cho các đại biểu về diễn biến cũng như kết quả của Đại hội đại biểu Ủy ban MTTQVN tỉnh khóa IX (nhiệm kỳ 2014-2019) và kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQVN lần thứ VIII.

Sau khi xem xét và thảo luận các nội dung của  Dự thảo Quy chế làm việc của UBMTTQVN tỉnh khóa IX, Quy chế phối hợp giữa UBMTTQVN với các thành viên tỉnh Kon Tum khóa IX, Chương trình công tác toàn khóa của UBMTTQVN tỉnh khóa IX (nhiệm kỳ 2014-2019), các đại biểu đã thống nhất với các nội dung được dự thảo.

                                                                           Thanh Tùng – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *