(kontumtv.vn) – Sáng 7/8, Ban Quản lý Dự án Bạn hữu trẻ em đã tổ chức Hội nghị đánh giá giữa kỳ thực hiện Dự án này trên địa bàn tỉnh. Tham dự Hội nghị có đại diện các đơn vị tham gia thực hiện Dự án.

Hội nghị
Hội nghị đánh giá thực hiện Dự án Bạn hữu trẻ em

Dự án Bạn hữu trẻ em do Qũi Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tài trợ, triển khai trên địa bàn tỉnh Kon Tum từ năm 2012 đến năm 2016. Dự án có 4 hợp phần chính, gồm: Hợp phần Chính sách xã hội và quản trị, hợp phần Bảo vệ trẻ em, hợp phần Sống còn và phát triển trẻ em, hợp phần Giáo dục. Qua quá trình triển khai thực hiện Dự án cho thấy, hợp phần Giáo dục  đã hướng đến nhóm trẻ em dân tộc thiểu số, trẻ em thiệt thòi. Các hợp phần khác đã tập trung vào trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đặc biệt là  tạo điều kiện để trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn  được kết nối các dịch vụ, đáp ứng nhu cầu cần bảo vệ cấp thời, góp phần đảm bảo yếu tố công bằng trong thực hiện quyền trẻ em được bảo vệ tại  địa bàn tỉnh.

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, Hội nghị đã thảo luận và đưa ra các mục tiêu, giải pháp cụ thể để triển khai, thực hiện hiệu quả các hợp phần của Dự án trong thời gian còn lại.

                                                               Thanh Tùng – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *