(kontumtv.vn) – Ngày 9/12, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến với LĐLĐ các tỉnh, thành phố về chương trình phát triển đoàn viên năm 2014. 

Hội nhgij giao ban trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Kon Tum
Hội nghị giao ban trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Kon Tum

Hội nghị tập trung đánh giá, nắm bắt tình hình công tác phát triển đoàn viên công đoàn trong năm qua, nhất là những vấn đề khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện, để kịp thời tháo gỡ, có giải pháp đẩy mạnh trong thời gian tới, nhằm tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam về chương trình phát triển 10 triệu đoàn viên đến năm 2018.

Theo đó, trong nhiệm kỳ 2013 – 2018, Liên đoàn Lao động tỉnh Kon Tum được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giao chỉ tiêu phát triển mới 4.300 đoàn viên và thành lập 180 Công đoàn cơ sở. Đến nay, Liên đoàn Lao động tỉnh đã khảo sát, xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu cụ thể hàng năm cho các tổ chức Công đoàn trực thuộc, tập trung chỉ đạo Liên đoàn Lao động các huyện, thành phố, các Công đoàn trực thuộc đẩy mạnh công tác tuyên truyền phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở, gắn với xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh, tiếp tục xây dựng đội ngũ công nhân đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Kết quả trong năm 2013, toàn tỉnh đã phát triển mới 885 đoàn viên, năm 2014 trên 800 đoàn viên, vượt chỉ tiêu kế hoạch hàng năm. Hiện nay, toàn tỉnh còn trên 1.000 doanh nghiệp, với trên 5.000 lao động chưa có tổ chức Công đoàn. Đây là khu vực cần tập trung phát triển đoàn viên và thành lập Công đoàn cơ sở trong thời gian tới.

Quang Mẫn – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *