(kontumtv.vn) – Để thực hiện thành công các mục tiêu đề ra của năm 2014, trong 6 tháng cuối năm, ngành Xây dựng phải đẩy mạnh các lĩnh vực: Cải cách hành chính, thanh tra, kiểm tra theo chuyên ngành, quản lý kiến trúc và quy hoạch . . .   là nhận định được ngành Xây dựng tỉnh đưa ra tại Hội nghị kiểm điểm tình hình quản lý Nhà nước 6 tháng đầu năm 2014 vừa được Sở Xây dựng  tổ chức trong ngày 17/ 7.

Hội nghị Sở Xây dựng
Hội nghị Kiểm điểm tình hình quản lý Sở Xây dựng

Trong 6 tháng đầu năm 2014, ngành Xây dựng tỉnh Kon Tum đã triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình công tác đề ra. Tuy nhiên, vẫn có một số tồn tại ở các lĩnh vực như: Quản lý kiến trúc và quy hoạch, quản lý xây dựng, quản lý nhà và hạ tầng kỹ thuật . . . Ngoài ra, công tác quản lý quy hoạch gặp nhiều khó khăn do các Đồ án đã được phê duyệt còn nhiều nội dung chồng chéo. Trên cơ sở xác định nguyên nhân của những hạn chế, ngành Xây dựng đề ra mục tiêu trong 6 tháng còn lại của năm 2014 sẽ tập trung: Đẩy mạnh lĩnh vực cải cách hành chính, tổ chức thực hiện tốt kế hoạch thanh tra, kiểm tra theo chuyên ngành, tăng cường giám sát việc thực hiện công tác quản lý quy hoạch, cấp phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng tại UBND các huyện, thành phố.

                                                              Thanh Tùng – Ngọc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *