(kontumtv.vn) – Tại huyện Kon PLông, lãnh đạo 10 huyện, thành phố của tỉnh Kon Tum đã tham gia Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2015. Ông Nguyễn Văn Lân, Chủ tịch UBND huyện Kon Plông, trưởng khối thi đua các huyện, thành phố chủ trì Hội nghị.

Hội nghị ký kết giao ước thi đua
Hội nghị ký kết giao ước thi đua

Hội nghị đã thảo luận và thống nhất với 22  tiêu chí ký kết giao ước thi đua năm 2015. Trong đó tập trung vào 4 chỉ tiêu lớn về: Phát triển kinh tế, phát triển văn hóa – xã hội, giữ vững quốc phòng – an ninh, thực hiện chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, xây dựng Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể vững mạnh, tăng cường cải cách hành chính và mạnh công tác thi đua khen thưởng.

Tại Hội nghị, lãnh đạo các huyện, thành phố đã ký kết giao ước thi đua, phấn đấu thực hiện tốt các nội dung, tiêu chí giao ước thi đua năm  2015.

                                                                                   CTV Thu Hằng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *