(kontumtv.vn) – Cục thuế tỉnh Kon Tum đã tổ chức Hội nghị tập huấn Thông tư số 26 của Bộ tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12, ngày 12/2/2015 của Chính phủ. Hơn 300 kế toán các doanh nghiệp, các đơn vị hành chính sự nghiệp trên địa bàn tỉnh đã tham dự.

Hội nghị tập huấn chính sachs thuế
Hội nghị tập huấn chính sách thuế

Tại Hội nghị, đại diện Cục thuế tỉnh triển khai các nội dung chính của Thông tư số 26 của Bộ Tài chính  hướng dẫn nội dung về thuế giá trị gia tăng, quản lý thuế và hóa đơn; Thông tư hướng dẫn nội dung về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12, ngày 12/2/2015 của Chính phủ và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Hội nghị nhằm giúp cho các doanh nghiệp, đơn vị hành chính sự nghiệp trên địa bàn tỉnh  nắm bắt kịp thời các thông tư, hướng dẫn của Bộ Tài chính và Nghị định của Chính phủ về những chính sách thuế mới có hiệu lực thi hành từ ngày  01/01/2015 để việc thực hiện các nghĩa vụ kê khai, nộp thuế được đảm bảo tính chính xác, kịp thời, đúng qui định.

                                                                   Thanh Tùng – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *