(kontumtv.vn) – Trên địa bàn tỉnh đang triển khai thực hiện 13 Chương trình mục tiêu quóc gia (CTMTQG), trong năm 2013 tổng  vốn đã bố trí để thực hiện các Chương trình trên 247 tỷ đồng, gồm: vốn đầu tư phát triển gần 115 tỷ đồng, vốn sự nghiệp hơn 132 tỷ đồng. Tổng giá trị khối lượng hoàn thành đến ngày 31/01/2014 gần 222 tỷ đồng, đạt trên 89% tổng kinh phí đã bố trí. Nhìn chung các CTMTQG triển khai thực hiện trên địa bàn đã tác động tích cực đến tình hình kinh tế – xã hội của địa phương, đời sống nhân dân được nâng lên, các tiêu chí về hưởng thụ văn hóa, chăm sóc y tế đều có bước phát triển tốt. Các CTMTQG, đặc biệt là Chương trình Xây dựng nông thôn mới đã cải thiện cơ bản đời sống nhân dân, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc… Từ đó góp phần quan trọng trong việc hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

ttmtqg

Các đại biểu dự hội nghị đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo.

Tại Hội nghị, các thành viên Ban chỉ đạo, lãnh đạo các huyện, thành phố đã thảo luận, nêu rõ những khó khăn, hạn chế trong việc triển khai thực hiện các CTMTQG, đồng thời đưa ra các đề xuất, kiến nghị để thực hiện các CTMTQG trong năm 2014 mang lại hiệu quả cao hơn.

Kết luận Hội nghị, bà Lê Thị Kim Đơn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo các CTMTQG tỉnh nhấn mạnh vai trò, tầm quan trọng của CTMTQG và yêu cầu các chủ đầu tư xác định rõ mục tiêu, có trách nhiệm trong việc triển khai thực hiện Chương trình. Các thành viên Ban chỉ đạo, ngành chức năng cần tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện vướng mắc để tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện các Chương trình; đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện CTMTQG xây dựng nông thôn mới. Về CTMTQG Việc làm và dạy nghề, Trưởng Ban chỉ đạo các CTMTQG đề nghị Sở LĐ – TB&XH có văn bản tham mưu Ban chỉ đạo Đề án 1956 để điều chỉnh thời gian học nghề, số lượng học viên/lớp, kinh phí thực hiện để chương trình thực sự mang lại hiệu quả thiết thực.

 

Ngọc Chí – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *