(kontumtv.vn) –  Dự án Bảo vệ trẻ em dựa vào cộng đồng do Plan hỗ trợ đã xây dựng được mô hình  bảo vệ trẻ em dựa vào cộng đồng theo hệ thống, từ đó đã huy động được sự tham gia của các cấp, ngành và cộng động xã hội,  giải quyết tốt thực trạng các nhóm đối tượng trẻ em cần sự bảo vệ đặc biệt. Đây là nhận định được nhiều đại biểu đưa ra tại Hội nghị tổng kết, đánh giá hoạt động hệ thống bảo vệ trẻ em dựa vào cộng đồng do Plan  hỗ trợ năm 2014.

Tổng kết
Hội nghị tổng kết Dự án do Plan tài trợ

Hội nghị do Sở LĐ-TB&XH tỉnh tổ chức vào ngày 25/6,  với sự tham gia của các đại biểu là lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, lãnh đạo các huyện Kon Plông, Kon Rẫy và 7 xã thuộc 2 huyện nói trên.

Dự án bảo vệ trẻ em dựa vào cộng đồng do Plan hỗ trợ được triển khai tại 7 xã, gồm xã Hiếu, Bờ Ê, Măng Cành, Đăk Long của huyện Kon Plông và  Đăk Ruồng, Đăk Côi, Đăk Pờ Ne của huyện Kon Rẫy. Trong năm 2013 và 6 tháng đầu năm 2014, tổ chức Plan đã hỗ trợ gần 670 triệu đồng để triển khai các hoạt động tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ tham gia hệ thống  bảo vệ trẻ em các cấp và tăng cường truyền thông tại cộng đồng ở 7 xã thụ hưởng dự án. Đã có 215/472 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn hoặc  có nguy cơ  rơi vào hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của 7 xã trong vùng dự án được lập sổ theo dõi, xác định  nhu cầu can thiệp, trợ giúp, tham vấn… Ngoài ra, có hơn 50 trẻ em  thuộc các hộ gia đình đơn thân nghèo chưa hưởng chế độ chính sách bảo trợ đã được kết nối, hướng dẫn để làm thủ tục  đề nghị UBND các xã tiến hành xem xét trong thời gian tới.

Qua triển khai Dự án, nhận thức về công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em của lãnh đạo Đảng, chính quyền, đoàn thể và người dân địa phương ở các xã trong vùng Dự án đã chuyển biến tích cực.

                                                                   Thanh Tùng – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *