(kontumtv.vn) – Sáng 16/8, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Y Mửi đã chủ trì Hội nghị triển khai các văn bản của Trung ương về công tác lưu trữ, văn thư. Dự hội nghị có 75 đại biểu đến từ các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Tỉnh ủy Kon Tum.

TINH UY TO CHUC HOI NGHI TRIEN KHAI CAC VAN BAN CUA TW VE CONG TAC LUU TRU VAN THU

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe quán triệt Quy định số 66 ngày 06/2/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về thể loại, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản của Đảng; nghe phổ biến Hướng dẫn số 36 ngày 03/4/2018 của Văn phòng Trung ương Đảng về thể thức văn bản của Đảng; nghe giới thiệu về Đề án phát triển công tác văn thư, lưu trữ Đảng và tổ chức chính trị – xã hội; Kế hoạch của Ban thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum về triển khai đề án phát triển công tác văn thư, lưu trữ Đảng và tổ chức chính trị – xã hội giai đoạn 2018-2025.

Hội nghị đã nghe báo cáo đánh giá thực trạng việc lập hồ sơ và nộp hồ sơ vào lưu trữ ở cơ quan, tổ chức Đảng và các tổ chức chính trị – xã hội hiện nay của tỉnh Kon Tum, Đồng thời dành thời gian thảo luận để triển khai công tác văn thư, lưu trữ đạt kết quả tốt trong thời gian đến.

                                                Văn Hiển – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *