(kontumtv.vn) – Sáng 9/10, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội Nghị trực tuyến phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 36 ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.

Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Kon Tum
Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Kon Tum

Ông Nguyễn Bắc Son, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông và ông  Bùi Thế Đức, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe quán triệt về tư tưởng, quan điểm, nhận thức về ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin theo tinh thần Nghị quyết số 36 của Bộ Chính trị và Dự thảo chương trình hành động của Chính phủ về Nghị quyết 36. Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Bắc Son khẳng định, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị Quyết số 36 là cơ hội vàng để công nghệ thông tin Việt Nam tiếp tục phát triển: “Việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 36 về ứng dụng CNTT bền vững và hội nhập quốc tế là tiếp tục sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Đảng đối với sự nghiệp ứng dụng và phát triển CNTT, khẳng định vai trò và vị trí của CNTT trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Những định hướng, tư tưởng, giải pháp lớn trong Nghị quyết là tiền đề quan trọng, tạo ra những cơ hội lớn để CNTT Việt Nam phát triển mạnh và sâu rộng hơn nữa trong thời gian tới”.

Về mục tiêu tổng quát, Nghị quyết 36 của Bộ Chính trị xác định đến năm 2030, đưa năng lực nghiên cứu, ứng dụng, phát triển, sản xuất và cung ứng sản phẩm dịch vụ công nghệ thông tin đạt trình độ tiên tiến thế giới, Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về công nghệ thông tin và bằng công nghệ thông tin. 

                                                                   Văn Hiển – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *