(kontumtv.vn) – Sáng 14/1, Ủy ban Dân tộc đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân tộc và triển khai nhiệm vụ năm 2015. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và chỉ đạo Hội nghị. Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hữu Hải chủ trì tại điểm cầu Kon Tum.

Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Kon Tum
Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Kon Tum

Nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, nên công tác dân tộc năm 2014 trong cả nước tiếp tục có nhiều thành tựu đáng khích lệ, góp phần thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về Giảm nghèo, Xây dựng nông thôn mới. Kết quả công tác dân tộc đã góp phần ổn định an ninh, chính trị các khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam bộ, làm thay đổi bộ mặt khu dân cư, nâng cao đời sống kinh tế, văn hóa đồng bào dân tộc thiểu số và thu hẹp khoảng cách giữa vùng đồng bào dân tộc thiểu số với các khu vực khác. Năm 2014, tốc độ tăng trưởng các tỉnh vùng dân tộc và miền núi đạt 8-10%, trong đó tỉnh Kon Tum tăng trưởng 4,5% và có gần 4.800 hộ dân tộc thiểu số thoát nghèo.

Năm 2015, Ủy ban Dân tộc đề ra nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chiến lược phát triển công tác dân tộc và bộ máy làm công tác dân tộc từ Trung ương đến địa phương giai đoạn 2016-2020 và tăng cường công tác quản lý nhà nước về công tác dân tộc.

Tại Hội nghị, lãnh đạo các tỉnh đã kiến nghị Ủy ban Dân tộc tham mưu cho Chính Phủ tiếp tục kéo dài các chương trình mục tiêu quốc gia; cần khắc phục tình trạng ngân sách phân bổ dồn vào cuối năm làm các địa phương khó khăn trong giải ngân; có giải pháp khắc phục tình trạng dàn trải nguồn vốn dẫn đến hiệu quả không cao và có chính sách hỗ trợ có điều kiện, có thời gian cho hộ nghèo để tránh tình trạng ỷ lại.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định vấn đề dân tộc luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm, đây là chính sách củng cố khối đại đoàn kết và phát triển đất nước. Về nhiệm vụ 2015, Phó Thủ tướng chỉ đạo:  Ủy ban Dân tộc và các tỉnh, thành phố cần ưu tiên đầu tư hạ tầng nông thôn khu vực dân tộc và miền núi; đề nghị các tỉnh xây dựng nghị quyết chuyên đề về phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số; khuyến khích tinh thần tự lực tự cường để xóa đói giảm nghèo gắn với xây dựng nông thôn mới trong vùng đồng bào DTTS. Về công tác cán bộ, Phó Thủ tướng chỉ đạo: “Cán bộ yếu thì phong trào yếu, đảng viên đi trước, làng nước theo sau, cán bộ quyết định. Các đồng chí bố trí cán bộ dân tộc, huyện ủy, ủy ban vùng sâu vùng xa mà kém quá thì làm sao biết làm. Cũng huyện yếu kém, khó khăn mà cán bộ tốt thì làm được, tôi đề nghị vấn đề này các tỉnh ủy, ủy ban chúng ta quan tâm”.

Phó Thủ tướng đề nghị nghiêm túc tổng kết công tác dân tộc giai đoạn 2010-2015, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch 2016-2020 phù hợp với tình hình mới; yêu cầu Ủy ban Dân tộc có chính sánh nâng cao đời sống văn hóa đồng bào DTTS gắn với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp đồng bào nhận thức đúng về chính sách pháp luật của Đảng, góp phần phòng chống âm mưu chia rẽ chính sách đại đoàn kết của các thế lực thù địch.

Tại Hội nghị, Ủy ban Dân tộc đã công bố kết quả thi đua khen thưởng năm 2014 và phát động thi đua thực hiện tốt công tác dân tộc trong năm 2015.

                                                                   Văn Hiển – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *