(kontumtv.vn) – Sáng 9/7, Ban Dân vận Trung ương đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt Chỉ thị số 43 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hoá học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam”; sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2015 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Hà Thị Khiết chủ trì Hội nghị.

Dự tại điểm cầu tỉnh Kon Tum có Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ Võ Ngọc Trung; lãnh đạo các sở, ban, ngành và Ban Dân vận các huyện, thành phố.

Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Kon Tum
Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Kon Tum

Trong 6 tháng đầu năm 2015, công tác dân vận của cả nước đạt được nhiều kết quả. Các cấp, ngành đã triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 25 của Bộ Chính trị về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng về công tác dân vận trong tình hình mới”; Quyết định số 217 của Bộ Chính trị về “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội” và Quyết định số 218 “Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị – xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”. Đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận của hệ thống chính trị tiếp tục được kiện toàn và nâng cao hơn về chất lượng; đã chủ động, sáng tạo, phối hợp tốt hơn trong việc tham mưu Trung ương và các cấp uỷ Đảng về công tác dân vận. Từ đó đã góp phần củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Ban Dân vận Trung ương nỗ lực hoàn thành và trình Ban Bí thư các đề án được giao trong năm 2015; tiếp tục chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo”, nhất là trong xây dựng nông thôn mới và các phong trào thi đua yêu nước gắn với đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; thực hiện tốt việc theo dõi, nắm bắt, báo cáo và phản ánh kịp thời những tâm tư, nguyện vọng của nhân dân trong quá trình tổ chức Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng; tổ chức Đại hội thi đua yêu nước toàn ngành và các hoạt động kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng.

Đối với tỉnh Kon Tum, công tác dân vận trong 6 tháng đầu năm 2015 đã có nhiều chuyển biến, góp phần tích cực vào quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững an ninh – quốc phòng trên địa bàn tỉnh. Các cấp uỷ Đảng đã tập trung chỉ đạo Đại hội Đảng các cấp; đẩy mạnh việc lãnh đạo, chỉ đạo sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh về công tác dân vận. Công tác theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân được thực hiện thường xuyên và kịp thời. Công tác dân vận của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể, lực lượng vũ trang triển khai có hiệu quả, tạo sự đồng thuận xã hội đối với các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh quán triệt Chỉ thị số 43 ngày 14/5/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hoá học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam”.

Ngọc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *