(kontumtv.vn) – Hiện nay, trong 45 chính sách thuộc lĩnh vực giảm nghèo đang được triển khai thực hiện  trên địa bàn tỉnh Kon Tum thì có tới 7 chính sách còn gặp khó khăn, hạn chế hoặc bị chồng chéo trong quá trình triển khai thực hiện. Đây là thông tin được đưa ra tại Hội thảo rà soát các chính sách dành  cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh do Ban quản lý Dự án PRPP tổ chức ngày 24/10.

Hội thảo rà soát chính sách dành cho hộ nghèo
Hội thảo rà soát chính sách dành cho hộ nghèo

Hội thảo có sự tham dự của đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh và thành viên Ban Chỉ đạo công tác giảm nghèo ở các huyện, thành phố. Hội thảo đã thống kê đầy đủ các chính sách hỗ trợ dành cho người nghèo, người cận nghèo đang được áp dụng trên địa bàn tỉnh. Qua  thảo luận, các đại biểu đã làm rõ sự chồng chéo, trùng lắp, hạn chế của một số chính sách, dẫn đến hiệu quả thấp, không đạt mục tiêu đề ra. Đặc biệt, có 7/45 chính sách thuộc lĩnh vực giảm nghèo đang được triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh còn gặp khó khăn, hạn chế hoặc bị chồng chéo, trùng lắp, phân tán nhỏ lẻ. Trên cơ sở đó, các đại biểu đã đề xuất chỉnh sửa, tích hợp một số chính sách dành cho người nghèo và cận nghèo trong thời gian tới.

                                                                             Thanh Tùng – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *