(kontumtv.vn) – Ngày 25/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Ban Chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin tỉnh Lại Xuân Lâm đã chủ trì họp phiên thường kỳ năm 2015, nhằm đánh giá tình hình ứng dụng CNTT thời gian qua, đồng thời đề ra các giải pháp  thúc đẩy phát triển, ứng dụng CNTT trong thời gian đến.

Họp Ban Chỉ đạo ứng dụng CNTT tỉnh Kon Tum
Họp Ban Chỉ đạo ứng dụng CNTT tỉnh Kon Tum

Năm 2014, được sự quan tâm của UBND tỉnh, các đơn vị đã tiến hành nâng cấp hệ thống mạng nội bộ (LAN). Đến nay, tất cả 29 đơn vị đã có mạng nội bộ. Trung bình, mỗi đơn vị có 1 đến 2 máy chủ. Tất cả hệ thống mạng nội bộ đều kết nối internet với băng thông rộng. Các đơn vị đã được cài đặt, hỗ trợ, hướng dẫn và đưa vào sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành EOFFICE. Trang thiết bị hạ tầng công nghệ thông tin cơ bản đảm bảo cho hoạt động ứng dụng CNTT trong hoạt động của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố. Hệ thống giao ban điện tử đa phương tiện của tỉnh  được trang bị cho 13 điểm cầu, trong thời gian qua đã phục vụ có hiệu quả cho các cuộc họp giao ban giữa Trung ương với tỉnh và  tỉnh với các huyện, phục vụ kịp thời việc chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh đến các huyện, thành phố. Tình hình sử dụng hộp thư điện tử công vụ để gửi văn bản có chuyển biến tích cực, tuy nhiên vẫn còn ở mức độ thấp. Đến nay, ước tỷ lệ các đơn vị sử dụng hộp thư điện tử công vụ để gửi văn bản khoảng 75%…

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Ban Chỉ đạo ứng dụng CNTT tỉnh Lại Xuân Lâm đề nghị cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo là Sở Thông tin và Truyền thông tiếp thu đầy đủ ý kiến của các thành viên, tổng hợp, hoàn thiện báo cáo; tìm ra nguyên nhân và có giải pháp khắc phục để nâng vị trí tỉnh Kon Tum trong bảng xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin tổng thể của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, quyết định của Trung ương, tỉnh về công tác ứng dụng công nghệ thông tin. Ban Chỉ đạo phân công công việc cụ thể cho từng thành viên phụ trách các cơ quan, đơn vị, các huyện, thành phố. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lại Xuân Lâm cũng yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông thường xuyên kiểm tra việc thực hiện ứng dụng CNTT ở các cơ quan, đơn vị; tham mưu triển khai thực hiện thí điểm chữ ký số đối với những người đứng đầu các cơ quan, đơn vị; chú trọng đến công tác bảo mật, bảo đảm an ninh, an toàn thông tin. Các sở, ban, ngành, địa phương cần thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, theo dõi việc thực hiện ứng dụng CNTT tại đơn vị.

                                                                                           Ngọc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *