(kontumtv.vn) – Ngày 30/6, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Kon Tum đã tổ chức họp báo về kỳ họp lần thứ 10, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2011 – 2016.

Họp báo kỳ họp lần thứ
Họp báo kỳ họp lần thứ 10 HĐND tỉnh Kon Tum khóa X

Kỳ họp lần thứ 10 HĐND tỉnh Kon Tum khóa X sẽ diễn ra trong 2 ngày 8 – 9/7/2015 tại hội trường Trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. Nội dung kỳ họp lần này, HĐND tỉnh sẽ xem xét tham gia các báo cáo của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh, các ngành Kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân, ý kiến của UBMTTQVN tỉnh, nghe Đoàn ĐBQH thông qua kết quả kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII và tập trung thảo luận thông qua các báo cáo, tờ trình, đề án và dự thảo nghị quyết của UBND tỉnh. Trong đó có các báo cáo về tình hình, kết quả hoạt động, giám sát của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, tổng hợp ý kiến thảo luận của các tổ đại biểu về các báo cáo, đề án,  tờ trình và dự thảo nghị quyết; kết quả khảo sát tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng và các ngành kinh tế mũi nhọn giai đoạn 2011 – 2015.

Đồng thời thông qua các báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh, đánh giá bổ sung kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội; tình hình thực hiện thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm, giải pháp 6 tháng cuối năm; tình hình giải quyết đơn thư khiếu nai…và 3 tờ trình về đề nghị ban hành phí chợ trên địa bàn tỉnh Kon Tum; về thành lập thôn, tổ dân phố thuộc huyện Đăk Hà và thành phố Kon Tum; về ban hành kế hoạch thực hiện Đề án “Bảo đảm tài chính cho hoạt động phòng chống HIV/AIDS giai đoạn 2015 – 2020” tỉnh Kon Tum.

                                                                                      Duy Phong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *