(kontumtv.vn) – Để đảm bảo cho đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện phát triển ổn định, trong thời gian qua, Trạm Thú y huyện Đắk Tô đã chủ động triển khai thực hiện nhiều biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc và gia cầm. Nhờ đó trên địa bàn huyện nhiều năm qua không xảy ra dịch bệnh.

Gia đình ông Trần Văn Thân ở (thôn 3, xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô) chăn nuôi gà thịt đã hơn 2 năm nay, nhờ làm tốt công tác tiêm phòng, khử trùng tiêu độc chuồng trại và lựa chọn con giống theo hướng dẫn của cán bộ Trạm Thú y huyện, nên đàn gà hơn 2.000 con của gia đình luôn phát triển ổn định, không có dịch bệnh xảy ra. Mỗi năm gia đình xuất bán 3 lứa, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình. Ông cho biết: “ Gia đình chăn nuôi đã được 2 năm, nhờ phối hợp với bên thú y tiêm phòng vắc xin đầy đủ nên không xảy ra dịch bệnh gì hết, đảm bảo để nguồn thu nhập của mình ổn định”.

Phong
Đảm bảo vệ sinh chuồng trại, tiêm phòng cho gia súc, gia cầm

Huyện Đắk Tô có tổng đàn gia súc hơn 17.000 con, trong đó đàn trâu, bò hơn 5.000 con, đàn lợn gần 12.000 con, đàn gia cầm hơn 44.000 con. Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nên các hộ chăn nuôi đã nâng cao ý thức, thực hiện ngày càng đầy đủ hơn các biện pháp vệ sinh thú y, trực tiếp góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. “ Trong chăn nuôi gia đình thường xuyên vệ sinh chuồng trại hằng ngày, về công tác tiêm phòng, phòng chông dịch thì đến định kỳ cứ theo quy định của Nhà nước và Chi cục đưa ra là gia đình chấp hành tiêm đầy đủ và đúng thời gian, đúng lịch để phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc”. Ông Phùng Văn Kinh (khối 4, thị trấn Đăk Tô) nói.

Triển khai công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, trong quý 1/2014 Trạm Thú y huyện Đăk Tô đã phối hợp với UBND các xã, thị trấn tổ chức tiêm phòng vắc xin cúm gia cầm cho hơn 10.000 con gia cầm, tiêm phòng dịch tả cho hơn 5.000 con gia súc, đồng thời cấp phát hơn 1.000 lít hóa chất Benkoxit và 700 kg Cloramin để các hộ chăn nuôi tổ chức khử trùng tiêu độc chuồng nuôi. Ông Lê Đức Hùng, Phó Trạm trưởng Trạm Thú y huyện Đăk Tô cho biết: “ Để chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh, hằng năm Trạm Thú y đã làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các hộ chăn nuôi chăm sóc tốt cho đàn gia súc, thường xuyên tiêu độc, khử trùng chuồng trại, tiêm phòng các loại vắc xin đầy đủ. Trong quý 1 đã tiêm cho đàn gia cầm đợt 1 năm 2014 với số liều văn xin là 10.500 liều cho đàn gia cầm cho vùng nguy cơ cao, khu vực đông dân cư và các hộ chăn nuôi với số lượng lớn, đàn heo đến nay đã tiêm phòng được 50% số lượng vắc xin”.

Xác định rõ nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm là nhiệm vụ quan trọng, góp phần vào sự thúc đẩy kinh tế của địa phương, trong thời gian đến Trạm Thú y huyện Đăk Tô tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền và thực hiện tiêm phòng đầy đủ cho đàn gia súc, gia cầm. Đồng thời hướng dẫn người dân tăng cường các biện pháp chăm sóc trong giai đoạn thời tiết chuyển mùa, đảm bảo đàn gia súc, gia cầm phát triển tốt.

Ngọc Chí – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *