glei co

(kontumtv.vn) – Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ huyện (nhiệm kỳ 2010 – 2015), huyện Đăk Glei đã lồng ghép nhiều nguồn lực của Trung ương và địa phương đầu tư cho lĩnh vực y tế. Trong đó chú trọng đầu tư bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các trạm y tế ở tuyến xã; đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ y, bác sỹ đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân.

5 năm qua, tỷ lệ nhân viên y tế của huyện có trình độ đại học đã tăng từ 14 lên 36 người, 100% xã đã có bác sỹ công tác. Tỷ lệ bác sỹ trên địa bàn huyện đạt 7 người/1 vạn dân. 8/12 xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã, chiếm tỷ lệ 67%, vượt 7% so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra. Đội ngũ nhân viên y tế hoạt động thường xuyên tại tất cả các thôn, làng. Nhờ đó, chất lượng khám, chữa bệnh, mà trọng tâm là khám, chữa bệnh cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, đối tượng chính sách và trẻ em dưới 6 tuổi tại địa bàn các xã từng bước được nâng lên. Người dân tin tưởng vào công tác chăm sóc sức khỏe ngay tại tuyến cơ sở.

Ngọc Chí – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *