Sử dụng chế phẩm sinh học trong sản xuất cà phê
Sử dụng chế phẩm sinh học trong sản xuất cà phê

(kontumtv.vn) – Nhằm giúp cho nông dân nâng cao năng suất cây trồng, tăng thu nhập trên một đơn vị diện tích, UBND huyện Đăk Hà vừa ban hành Kế hoạch số 49 về việc hỗ trợ chế phẩm sinh học cho các hộ dân là người dân tộc thiểu số, hộ nghèo và cận nghèo  để sản xuất vụ đông xuân 2014-2015 và vụ mùa năm 2015. Theo đó, diện tích được hỗ trợ là 100 ha cà phê, 100 ha sắn và 750 ha lúa nước. Cụ thể, mỗi ha cà phê được hỗ trợ lượng chế phẩm sinh học tương đương 11.400.000đ, mỗi ha mì được hỗ trợ 576.000đ và mức hỗ trợ mỗi ha lúa nước tương đương 400.000đ.

Trên cơ sở thử nghiệm thành công, việc hỗ trợ kinh phí cho hộ nghèo, cận nghèo sử dụng chế phẩm sinh học vào sản xuất là bước nhân rộng mô hình  của huyện Đăk Hà, nằm trong lộ trình hướng đến xây dựng nền nông nghiệp sạch do Đảng bộ huyện đề ra.

                                                                               Văn Hiển – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *