(kontumtv.vn) – Thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ IV Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2010-2015, những năm qua, ngoài việc huy động các nguồn lực đầu tư xây kết cấu hạ tầng, huyện Đăk Hà đã tập trung chỉ đạo nhân dân đẩy mạnh phát triển sản xuất, nâng cao đời sống, thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án đầu tư của Nhà nước, góp phần hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra.

Chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện Đăk Hà
Chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện Đăk Hà

Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm huyện Đăk Hà đạt trên 15%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, đúng hướng. Tổng giá trị sản xuất theo giá hiện hành 3.600 tỷ đồng, tổng giá trị gia tăng trên 2.200 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người từ hơn 20 triệu đồng vào năm 2011, ước đạt trên 32 triệu đồng/người năm 2015, đạt trên 108% Nghị quyết đề ra. Thu ngân sách Nhà nước tại địa bàn năm 2011 trên 66 tỷ đồng; ước thực hiện năm 2015 trên 75 tỷ đồng. Ngoài ra, huyện đã tập trung chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi hợp lý, bền vững, hình thành các vùng chuyên canh cây công nghiệp, các ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực trên địa bàn, ổn định diện tích cà phê trên 7.800 ha, tăng diện tích cao su lên gần 7.000 ha; nâng cao năng suất, chất lượng các loại cây trồng hàng năm. Huyện đã tăng cường đưa các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, xây dựng thành công thương hiệu “Cà phê Đăk Hà”. Qua đó, góp phần tích cực trong việc xây dựng huyện Đăk Hà tiếp tục phát triển nhanh, bền vững.

                                                                   CTV Quang Mạnh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *