(kontumtv.vn) – Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới, những năm qua, huyện Đăk Hà (Kon Tum) đã tập trung nhiều nguồn lực để đầu tư phát triển hệ thống giao thông, thủy lợi, trường học, y tế… nhằm xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội từng bước hiện đại.

Đến nay, 10/10 xã trên địa bàn có đường nhựa đến trung tâm xã, ô tô đi lại thuận tiện cả hai mùa trong năm. 100% thôn có đường bê tông đến trung tâm thôn. Hệ thống thủy lợi cơ bản đáp ứng được yêu cầu tưới tiêu phục vụ hiệu quả sản xuất. Lưới điện được tập trung đầu tư nâng cấp và xây dựng mới, nâng tỷ lệ hộ dân sử dụng điện ở khu vực nông thôn năm 2017 lên 98%. Đồng thời, huyện chú trọng đầu tư hệ thống trường lớp học theo hướng chuẩn hóa, phục vụ nâng cao chất lượng dạy và học. 85% người dân nông thôn đã tham gia BHYT và công tác khám chữa bệnh bảo hiểm y tế được triển khai đến tuyến xã, góp phần nâng cao sức khỏe người dân.

Nhờ quan tâm đầu tư của huyện và đóng góp của nhân dân, Đăk Hà đã có 3 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới là xã Hà Mòn, Đăk Mar và Đăk La. Huyện phấn đấu đến cuối năm 2018, xã Đăk Ngọk đạt chuẩn nông thôn mới.

      Ngọc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *