(kontumtv.vn)Ban Chỉ đạo Xây dựng nông thôn mới huyện Đăk Hà đã tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá công tác thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2014 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2015.

Hội nghị sơ kết công tác xây dựng NTM huyện Đăk Hà
Hội nghị sơ kết công tác xây dựng nông thôn mới huyện Đăk Hà

Trong năm 2014, BCĐ Xây dựng nông thôn mới huyện Đăk Hà đã tăng cường chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; phát huy tốt vai trò của các doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn tham gia chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới; tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt tại các xã, đồng thời đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương. Kết quả, trong năm 2014, huyện đã đầu tư xây dựng 99 công trình hạ tầng kinh tế – xã hội và 3 mô hình sự nghiệp. Trong đó, có 43 công trình giao thông nông thôn với chiều dài trên 25 Km. Xây dựng mới, sửa chữa 6 công trình trường học, 2 nhà rông truyền thống và 46 công trình nhà ở. Huyện đã tổ chức 12 lớp đào tạo, hoàn thành cấp chứng chỉ nghề cho hơn 340 học viên, tạo công ăn việc làm ổn định, thu nhập cao cho các học viên đã tốt nghiệp. Toàn huyện có 560 hộ thoát nghèo, từng bước ổn định cuộc sống, vươn lên làm giàu chính đáng. Hiện toàn huyện có 24/43 trường học đạt chuẩn quốc gia. Huyện đã duy trì hoạt động hiệu quả 57 công ty, doanh nghiệp tư nhân, 10 hợp tác xã, 36 tổ hợp tác và 38 trang trại đạt tiêu chí trang trại mới theo quy định… Đến nay, xã Hà Mòn tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng tiêu chí nông thôn mới, xã Đăk Mar đạt 19 tiêu chí, xã Đăk La đạt 15 tiêu chí, 2 xã Ngọc Wang và Đăk Hring đạt từ 10 – 14 tiêu chí.

Năm 2015, BCĐ Xây dựng nông thôn mới huyện Đăk Hà tiếp tục chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới tại các xã; đẩy mạnh thực hiện các tiêu chí liên quan đến cơ chế đặc thù theo hướng dễ làm trước, khó làm sau. Huyện phấn đấu trong năm 2015 có thêm xã Đăk Mar được công nhận nông thôn mới, xã Đăk La và Đăk Ngọk cơ bản hoàn thành 19 tiêu chí và huyện Đăk Hà hoàn thành tiêu chí số 2 về đường giao thông.

CTV Trọng Nghĩa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *