Hội nghị tổng kết 5 năm xây dựng NTM huyện Đăk Hà
Hội nghị tổng kết 5 năm xây dựng NTM huyện Đăk Hà

(kontumtv.vn) – Đến nay, huyện Đăk Hà có 8/10 xã hoàn thành đồ án quy hoạch chung, 6/10 xã hoàn thành đề án chi tiết, có 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 01 xã đạt 16 tiêu chí, 02 xã đạt từ 10-14 tiêu chí, 03 xã đạt từ 5-9 tiêu chí và có 02 xã đạt 5 tiêu chí. Từ năm 2011 đến nay, bằng nhiều nguồn vốn, huyện đã đầu tư xây dựng 435 công trình hạ tầng kinh tế, xã hội và hàng chục mô hình sự nghiệp với tổng số tiền gần 258 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp trên 38 tỷ đồng, doanh nghiệp hỗ trợ gần 54 tỷ đồng. Huyện đã lồng ghép có hiệu quả các chương trình, dự án để hỗ trợ nhân dân sản xuất, nâng cao thu nhập; tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế hoạt động. Tổ chức mở 105 lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn với trên 3.100 học viên tham gia; tổ chức tập huấn cho hơn 1.000 lao động là người DTTS về kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hái cà phê và một số cây trồng khác. Nhờ vậy, đời sống của người dân từng bước được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 10% vào cuối năm 2014.

Giai đoạn 2016-2020, huyện Đăk Hà tiếp tục tập trung mọi nguồn lực đầu tư cho xây dựng noogn thôn mới, phấn đấu đến cuối năm 2015 xã Đăk La đạt chuẩn nông thôn mới; xã Đăk Ngọk cơ bản đạt 19 tiêu chí. Các xã còn lại mỗi năm đạt từ 3 tiêu chí trở lên, phấn đấu đến năm 2020 huyện đạt nông thôn mới.

      CTV Quang Mạnh 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *