(kontumtv.vn) – Huyện ủy Đăk Hà vừa tổ chức Hội nghị tập huấn và giới thiệu chuyên đề Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014 cho cán bộ chủ chốt các xã, thih trấn và các doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn.

DH hoc tap

Hội nghị triển khai chuyên đề Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014 của Huyện Đắk Hà

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt và hướng dẫn triển khai Kế hoạch 64 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức thực hiện Chuyên đề Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014 Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm. Trên cơ sở này, huyện đã xây dựng chuẩn mực đạo đức đối với cán bộ, đảng viên là: “Nói đi đôi với làm, gần dân sát việc, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân”; đối với nhân dân “quyết không cam chịu đói nghèo, chung sức xây dựng Nông thôn mới”. Trong đó tập trung gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Lựa chọn một số vấn đề bức xúc, nổi cộm hoặc còn yếu kém, hạn chế để tập trung giải quyết trong năm 2014, nhất là những vấn đề liên quan đến đạo đức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức đã được chỉ ra qua kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI.

                                                                             CTV Thu Hương  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *