(kontumtv.vn) – Trong nhiệm kỳ 2008 – 2013, UBMTTQVN huyện Đăk Tô đã đẩy mạnh triển khai thực hiện cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Thông qua cuộc vận động, phong trào thi đua xây dựng và nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa được các tầng lớp nhân dân đồng tình hưởng ứng.

Đến nay, toàn huyện có hơn 7.400 hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, đạt trên 76%; 41 thôn, làng, khối phố đạt danh hiệu Làng văn hóa, đạt trên 61%, vượt chỉ tiêu đề ra. Đặc biệt thông qua cuộc vận động, tình làng nghĩa xóm ở các thôn, làng, khu dân cư ngày càng gắn bó hơn.

Ngọc Chí – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *