(kontumtv.vn) – Hưởng ứng Tháng cao điểm Vì người nghèo năm 2015, Uỷ ban MTTQVN, Ban Vận động Quỹ Vì người nghèo huyện Đăk Tô đã tổ chức Lễ phát động Tháng cao điểm ủng hộ Quỹ  Vì người nghèo năm 2015.

Lễ phát động Tháng cao điểm Vì người nghèo huyện Đăk Tô
Lễ phát động Tháng cao điểm Vì người nghèo huyện Đăk Tô

Tại Lễ phát động, các đại biểu đã được nghe báo cáo kết quả thực hiện cuộc vận động Ngày vì người nghèo, chương trình an sinh xã hội – công tác cứu trợ năm 2014 và kết quả triển khai trong 9 tháng đầu năm 2015 trên địa bàn huyện. Năm 2014, huyện Đăk Tô vận động được gần 190 triệu đồng. Từ nguồn quỹ này và các nguồn hỗ trợ khác UBMTTQVN huyện đã hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 15 ngôi nhà đại đoàn kết, nhà tình thương, tình nghĩa cho hộ nghèo, gia đình chính sách khó khăn về nhà ở; hỗ trợ khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho hàng nghìn hộ nghèo, gia đình chính sách. Bên cạnh đó hỗ trợ về vốn cho hộ nghèo sản xuất, nhờ đó các hộ được hỗ trợ đã thoát nghèo và ổn đinh cuộc sống.

Năm 2015, Ban Vận động Quỹ  Vì người nghèo huyện Đăk Tô tiếp tục vận động cán bộ, công chức, viên chức, kêu gọi các tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp hỗ trợ, ủng hộ quỹ, góp phần thực hiện có hiệu quả các chính sách của Đảng và Nhà nước về hỗ trợ người nghèo, phấn đấu giảm hộ nghèo, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

CTV Thanh Huyền

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *