(kontumtv.vn) – UBND huyện Ia H’Drai (Kon Tum) đã tổ chức Hội nghị sơ kết và gặp mặt điển hình tiên tiến thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019.

SO KET GAP MAT DIEN HINH TIEN TIEN  NGAY BIEN PHONG

Huyện Ia H’Drai có 3 xã và 5 đồn Biên phòng đứng chân trên địa bàn, quản lý, bảo vệ trên 76 km đường biên giới tiếp giáp với huyện Đun Mia, Tà Veng của tỉnh Rattanakiri (Campuchia).

 Trong những năm qua, Huyện ủy, UBND huyện Ia H’Drai đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là 3 xã biên giới và 5 đồn Biên phòng bám sát và thực hiện tốt các nội dung của Ngày Biên phòng toàn dân gắn với phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới; thực hiện hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng hệ thống chính trị và củng cố quốc phòng-an ninh trên địa bàn khu vực biên giới vững chắc. Đã tổ chức tuyên truyền 78 buổi cho trên 5.500 lượt người tham gia; tổ chức tuần tra, kiểm soát khu vực biên giới 155 đợt với hơn 1.000 lượt người tham gia; tổ chức cho 235 hộ gia đình ký kết thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới; phát hiện và xử lý 152 vụ, 125 đối tượng vi phạm về an ninh trật tự, quy chế khu vực biên giới, ra quyết định xử phạt và thu nộp ngân sách nhà nước gần 160 triệu đồng. Đấu tranh có hiệu quả với tình trạng vượt biên, xâm nhập trái phép, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, góp phần xây dựng khu vực biên giới tỉnh Kon Tum ổn định và phát triển.

Tại Hội nghị, UBND huyện Sa Thầy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tặng Giấy khen cho 8 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019.

CTV  Văn Lý

                                                                                                  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *