Công trình giao thông đầu tư từ nguồn vốn 330a
Công trình giao thông đầu tư từ nguồn vốn 30a

(kontumtv.vn) – Thực hiện Nghị quyết 30a của Chính phủ, trong giai đoạn 2009-2014, Huyện Kon Plông đã được bố trí gần 175 tỷ đồng để đầu tư xây dựng 42 công trình kết cấu hạ tầng. Trong đó, có 23 công trình giao thông, 12 công trình thủy lợi, 05 công trình điện lưới, 02 công trình nước tự chảy và hệ thống cấp nước sinh hoạt.

 Hiện nay, đã có 41/42 công trình được hoàn thành và đưa vào sử dụng, 01 công trình đang triển khai thi công. Tiến độ giải ngân  đầu tư các công trình đạt gần 97%. Xây dựng kết cấu hạ tầng theo Nghị quyết 30a góp phần cải thiện đáng kể kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn huyện, nhất là hệ thống giao thông nông thôn, tạo điều kiện thuận lợi phát triển sản xuất, cải thiện đời sống nhân dân.

              Quang Mẫn – Duy Phong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *