(kontumtv.vn) – Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV Đảng bộ tỉnh Kon Tum và Đại hội XVII Đảng bộ huyện, trong nhiệm kỳ 2010-2015, ngoài việc huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng Khu Du lịch sinh thái quốc gia Măng Đen, phát triển các loại rau hoa xứ lạnh, Đảng bộ huyện Kon Plông đã tập trung chỉ đạo nhân dân đẩy mạnh phát triển sản xuất, nâng cao đời sống, thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án đầu tư của Nhà nước, nhất là Chương trình 30a về giảm nghèo nhanh và bền vững, góp phần hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra.

Kon Plông chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện
Kon Plông chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện

Tốc độ tăng trưởng bình quân trong giai đoạn 2011- 2015 của huyện đạt trên 37%/năm, vượt gần 15% so với chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Thu nhập bình quân đầu người từ 10 triệu đồng năm 2011 tăng lên trên 16,7 triệu đồng trong năm 2015. Thu ngân sách Nhà nước tại địa bàn năm 2011 gần 13 tỷ đồng, đến năm 2015 dự kiến đạt 47 tỷ đồng, tăng bình quân trên 43%/ năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh, từ gần 69% năm 2010 xuống còn gần 22% trong năm 2015, cơ bản xóa được nhà tạm cho nhân dân. Kết cấu hạ tầng không ngừng được đầu tư xây dựng, nhất là hạ tầng giao thông có bước phát triển đáng kể, các tuyến đường huyết mạch trên địa bàn và giao thông nông thôn được đầu tư, nâng cấp. Kinh tế nông nghiệp phát triển tương đối toàn diện; nhiều loại rau, hoa xứ lạnh đã triển khai thí điểm thành công và bắt đầu nhân rộng. Vùng kinh tế động lực Trung tâm huyện lỵ Kon Plông gắn với Khu Du lịch sinh thái quốc gia Măng Đen tiếp tục được đầu tư phát triển, bước đầu có những đóng góp tích cực trong việc phát triển kinh tế – xã hội của huyện, tạo động lực cho Kon Plông phát triển bền vững trong những năm tới.

Quang Mẫn – Duy Phong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *