(kontumtv.vn) – Là 1 trong 62 huyện nghèo nhất nước, nhưng nhờ sự đầu tư của các cấp, ngành từ Trung ương đến địa phương, thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Kon Plông đã gặt hái được nhiều thắng lợi quan trọng, tạo nền tảng để huyện hoàn thành các chỉ tiêu về kinh tế, xã hội trong nhiệm kỳ 2010 – 2015.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, huyện Kon Plông đã tập trung nhiều giải pháp đồng bộ để chăm lo đời sống cho nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số như hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo, tạo điều kiện cho hộ nghèo vay vốn phát triển sản xuất, giải quyết việc làm, hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện khí hậu, thỗ nhưỡng tại địa phương… Nhờ đó mỗi năm huyện Kon Plông duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 37%, nâng thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 16,7 triệu đồng vào năm 2014, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 69% năm 2010 xuống còn dưới 32%. Ông Đặng Thanh Nam, Phó Chủ tịch UBND huyện Kon Plông cho biết: “ Chúng tôi đã vận dụng những cơ chế, chính sách của Trung ương, của tỉnh, đặc biệt là các chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình 30a của huyện nghèo. Tất cả các nguồn vốn đến với người dân và đạt hiệu quả rất tốt. Hộ nghèo của huyện năm 2010 là 68,8%, đến cuối năm 2014 chỉ còn 31,8%. Huyện phấn đấu đến cuối năm 2015, tỉ lệ hộ nghèo chỉ còn 21,3%”.

Hưỡng dẫn kỹ thuật troognf cà phê cho hộ nghèog
Hưỡng dẫn kỹ thuật trồng cà phê cho hộ nghèo

Đáng chú ý, Khu du lịch sinh thái quốc gia Măng Đen được tỉnh Kon Tum xác định là 1 trong 3 vùng kinh tế động lực của tỉnh và Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt quyết định 298 về “Quy hoạch xây dựng Vùng du lịch sinh thái Măng Đen và quy hoạch chung đô thị Kon Plông, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum đến năm 2030”, mở ra triển vọng rất lớn về phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn. Huyện cũng đã quảng bá, giới thiệu các tiềm năng, thế mạnh của địa phương, thu hút đầu tư trên địa bàn. Tính riêng trong năm 2014, trên địa bàn huyện  đã có 8 doanh nghiệp đăng ký đầu tư vào các dự án phát triển nông nghiệp chất lượng cao, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng… Các dự án được triển khai sẽ góp phần thúc đẩy tăng  trưởng kinh tế của huyện trong những năm tới. Ông Đặng Thanh Nam cho biết: “Trong năm 2014, nổi bật nhất có Dự án Nông trại hữu cơ của Hàn Quốc, tỉnh đã cấp phép đầu tư. Hiện tại huyện đang tập trung giải phóng mặt bằng 100 ha theo chỉ đạo của UBND tỉnh để ban giao cho nhà đầu tư. Dự án Chăn nuôi bò sữa của Tập đoàn sữa Vinamilk, quý I  năm 2015 sẽ được triển khai thực hiện”.

Tuy nhiên, qua 4 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, huyện Kon Plông xác định còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục đó là chuyển dịch cơ cấu cây trồng còn chậm, việc áp dụng khoa học kỹ thuật còn hạn chế, diện tích một số loại cây trồng chưa đạt so với kế hoạch đề ra; tình hình dịch bệnh ở đàn gia súc, sâu bệnh gây hại trong sản xuất nông nghiệp vẫn còn xảy ra; diện tích cây lâm nghiệp, công nghiệp phát triển chậm; Đề án phát triển cây cà phê xứ lạnh còn nhiều khó khăn; công tác thu hút đầu tư đã có nhiều chuyển biến nhưng chưa đạt yêu cầu đề ra; tình trạng phát rừng làm rẫy, khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép chưa được ngăn chặn triệt để. Đây chính là những nhiệm vụ trọng tâm được các cấp ủy Đảng, chính quyền trên địa bàn huyện đề ra phương hướng khắc phục, giải quyết trong năm 2015.

  Với sự quyết tâm cao, huyện Kon Plông phấn đấu trong năm 2015 sẽ hoàn thành các chỉ tiêu cụ thể như thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 63 tỉ đồng, trồng mới hơn 100 ha cây cà phê xứ lạnh, phát triển đàn gia súc lên trên 28.000 con; trồng mới trên 150 ha cây lâm nghiệp, tỷ lệ che phủ rừng duy trì ở mức 82,9%; 100% các xã trên địa bàn có bác sỹ, tỷ lệ hộ sử dụng điện lưới quốc gia đạt 95% và xây dựng xã Pờ Ê đạt 19 tiêu chí nông thôn mới.

Tấn Thành

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *