(kontumtv.vn) – Khu dân cư là nơi trực tiếp thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, là địa bàn phát huy các hình thức tự quản của cộng đồng dân cư, thực hiện xóa đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa, đảm bảo trật tự an ninh; là môi trường để các tầng lớp nhân dân phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng vững mạnh. Xác định tầm quan trọng đó, trong những năm qua, UBMTTQVN huyện Ngọc Hồi đã triển khai xây dựng nhiều mô hình điểm ở khu dân cư và bước đầu đã mang lại những kết quả đáng ghi nhận. 

Năm 2009, thôn Đăk Răng, xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi đã được chọn xây dựng mô hình điểm khu dân cư “Văn hóa kiểu mẫu”. Qua 5 năm xây dựng, đời sống vật chất và tinh thần của bà con dân tộc Dẻ – Triêng trong thôn từng bước được nâng lên, phong trào xóa đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa được chú trọng thường xuyên nên các giá trị văn hóa của dân tộc được bảo tồn và phát huy, danh hiệu “Làng văn hóa” luôn được giữ vững. Đặc biệt làng đã thành lập được Đội nghệ nhân, thường xuyên tập luyện và tham gia biểu diễn ở trong và ngoài tỉnh.

Mô hinh điểm
Mô hinh điểm ở khu dân cư huyện Ngọc Hồi

Từ năm 2009 đến nay UBMTTQVN huyện Ngọc Hồi đã triển khai xây dựng 5 khu dân cư điểm về phòng chống ma túy, phòng chống tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, khu dân cư văn hóa kiểu mẫu, khu dân cư điểm về bảo vệ môi trường. Qua đó, tổ nòng cốt ở cơ sở đã được thành lập và đi vào hoạt động nề nếp, do trưởng ban công tác Mặt trận làm tổ trưởng và các thành viên gồm bí thư Chi bộ, thôn trưởng, già làng, công an viên, bí thư Chi Đoàn, chi hội trưởng các đoàn thể ở khu dân cư. Với sự nhiệt tình, năng nổ của các thành viên tổ nòng cốt, bước đầu đã mang lại những hiệu quả thiết thực. Ông Đinh Văn Mạnh, Bí thư Chi bộ 6, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi nói: “ Từ khi có chương trình của Mặt trận tỉnh về phòng chống tội phạm ma túy, trên địa bàn thôn 6 số đối tượng nghiện đã giảm nhiều. Qua tuyên truyền, vận động, 10 đối tượng  từ bỏ được ma túy. Hiện tại còn 14 đối tượng thì trong đó có 7 đối tượng được các đoàn thể, Mặt trận và gia đình động viên đi cai nghiện tại trung tâm, 7 đối tượng được vận động cai nghiện tại địa phương”.


“Đối với xã Đăk Dục, chúng tôi được chọn 2 mô hình điểm, một là mô hình điểm Làng văn hóa kiểu mẫu và thứ hai là mô hình điểm về Đảm bảo tự quản về an toàn giao thông. Đến nay mô hình xây khu dân cư văn hóa thì đã xây dựng cổng chào làng, đường làng, ngõ xóm luôn xanh, sạch, đẹp, thông thoáng; còn đối với khu dân cư  điểm về mô hình tự quản về đảm bảo an toàn giao thông,  đến nay cơ bản đội tự quản của thôn  đã làm tốt chức năng, nhiệm vụ, đã hạn chế những sai phạm về lấn chiếm lòng lề đường và các vụ tai nạn giao thông”. Ông Bloong Hâm, Chủ tịch UBMTTQVN xã Đăk Dục cho biết.

Thông qua việc xây dựng các mô hình điểm ở khu dân cư, đã góp phần nâng cao nhận thức và hành vi của người dân. Bà con tích cực tham gia các nhóm tự quản, tích cực đấu tranh, phát hiện, tố giác các biểu hiện vi phạm pháp luật ở địa bàn khu dân cư. Đồng thời tích cực trong việc bảo vệ môi trường xanh – sạch – đẹp, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc, tình làng nghĩa xóm được gắn kết hơn.

Kết quả bước đầu triển khai các mô hình Khu dân cư điểm là cơ sở để  UBMTTQVN huyện Ngọc Hồi tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả mô hình điểm, đồng thời rút kinh nghiệm để nhân rộng mô hình tại các khu dân cư có bối cảnh đặc thù trên địa bàn huyện.

   Ngọc Chí – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *