(kontumtv.vn) – Trong năm 2014, dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện và sự linh hoạt trong việc tổ chức triển khai thực hiện của các cấp, ngành, kinh tế – xã hội huyện Tu Mơ Rông tiếp tục ổn định và phát triển. Các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế – xã hội đã đạt và vượt so với kế hoạch đề ra, là tiền đề vững chắc để năm 2015 huyện Tu Mơ Rông hoàn thành các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV đã đề ra.

Là một trong những xã đặc biệt khó khăn của huyện Tu Mơ Rông, được sự quan đầu tư của Trung ương, địa phương, đến nay diện mạo xã Ngọc Yêu đã có nhiều khởi sắc. Diện tích các loại cây trồng hàng năm đều duy trì ổn định với diện tích hơn 750 ha; các loại cây công nghiệp như cà phê, bời lời đều tăng. Thu nhập bình quân đầu người năm 2014 ước gần 8 triệu đồng/năm, tăng gần 2 triệu đồng so với năm 2013. Hộ nghèo giảm còn 159 hộ, giảm 23 hộ so với năm 2013; đời sống bà con đã sự đổi thay đáng kể. Ông Phạm Duy Linh, Phó Chủ tịch UBND xã Ngọc Yêu cho biết: “Xã chúng tôi đã thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch được UBND huyện giao, như thực hiện xóa hộ nghèo, thực hiện đề án cà phê xứ lạnh. Chúng tôi làm thí điểm 2 mô hình đó là trồng mới cà phê theo mô hình của Trung tâm Khuyến nông và cải tạo, chăm sóc diện tích cà phê già cỗi để nâng cao năng suất cây cà phê”.

Năm 2014, tốc độ tăng trưởng kinh tế huyện Tu Mơ Rông ở mức cao, duy trì chuyển dịch cơ cấu theo hướng tăng dần tỷ trọng ngành công nghiệp – xây dựng, giảm dần tỷ trọng ngành nông – lâm nghiệp. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt hơn 40 tỷ đồng, đạt 127% so với dự toán huyện giao. Diện tích, năng suất một số loại cây lương thực đạt và vượt chỉ tiêu đề ra; diện tích cây cà phê trồng mới trong năm 2014 hơn 170 ha, đạt hơn 230% kế hoạch. Ông Hà Hồng Duy, Phó Chủ tịch UBND huyện Tu Mơ Rông nói: “Với những giải pháp tích cực huyện đã triển khai trong năm 2014, tình hình kinh tế – xã hội của huyện đạt được những kết quả nổi bật như: Tăng trưởng kinh tế bình quân đạt trên 16%, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt và vượt so với chỉ tiêu kế hoạch giao, thu nhập bình quân đầu người khoảng 11,8 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 42,65% còn 32,73%,  đạt kế hoạch chỉ tiêu giao”.

Bên cạnh đó, nhờ sự quan tâm của Trung ương, tỉnh, Dự án lưới điện miền Trung đã hoàn thành xây dựng và đưa điện về 14 thôn làng chưa có điện, nâng tỷ lệ hộ dùng điện lên trên 90%. Đến nay 100% xã đã có đường ô tô đến trung tâm xã cả 2 mùa và 85% đường thôn làng được bê tông hóa. Chương trình mục tiêu quốc gia về Xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm đầu tư và nhận được sự đồng thuận của nhân dân. Cuối năm 2014, huyện có 02 xã đạt 06 tiêu chí, các xã còn lại đạt từ 02 – 05 tiêu chí.

Ông Hà Hồng Duy cho biết một số định hướng lớn của của huyện trong thời gian tới: “Trong năm 2015, huyện phấn đấu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng kinh tế trên 16%, từng bước nâng mức thu nhập đầu người dân lên trên 13,5 triệu đồng/người/năm, giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 430 hộ. Từ những mục tiêu đó, huyện  đề ra các giải pháp: Tiếp tục chỉ đạo nhân dân tập trung sản xuất, áp dụng các tiến bộ khoa học và sản xuất, phát triển chăn nuôi theo hướng tập trung. hình thành các trang trại chăn nuôi…”.

Những kết quả đạt được trong năm 2014 là nền tảng quan trọng để Tu Mơ Rông tiếp tục thực hiện đạt kết quả kế hoạch năm 2015, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Tu Mơ Rông lần thứ XV và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đã đề ra.

Ngọc Chí – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *