(kontumtv.vn) – Với mục tiêu hoàn thành Đại hội Đảng bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc trong quý I năm 2015, Huyện ủy Ngọc Hồi đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo để Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở thành công tốt đẹp.

Trong tổng số 60 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Huyện ủy Ngọc Hồi có 2 Đảng bộ cơ sở được Tỉnh ủy Kon Tum chọn tổ chức đại hội điểm nhiệm kì 2015-2020, đó là Đảng bộ xã Sa Loong và Đảng bộ xã Đăk Nông. Trong đó, Đảng bộ xã Đăk Nông được chọn tổ chức đại hội điểm mô hình bầu trực tiếp Ban Thường vụ, Bí thư và Phó bí thư. Đảng bộ xã Sa Loong được chọn tổ chức đại hội điểm để nhân ra diện rộng. Ngoài ra, để chỉ đạo tổ chức thành công đại hội các chi bộ trực thuộc, Huyện ủy Ngọc Hồi đã chọn Chi bộ Phòng Văn hóa – Thông tin và Chi bộ Trường Phổ thông Dân tộc nội trú của huyện để tổ chức điểm. Tính đến cuối tháng 1/2015, 100% chi bộ tại 2 đơn vị đại hội điểm là Sa Loong và Đăk Nông đã tổ chức xong đạị hội. Đồng thời, các hoạt động chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ xã như xây dựng dự thảo văn kiện trình đại hội, phương án nhân sự, phương án về cơ sở vật chất, tuyên truyền đã cơ bản hoàn tất. Ông Phạm Đình Thanh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Ngọc Hồi cho biết: “Chuẩn bị cho đại hội điểm, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy rất là quan tâm, thành lập 8 tổ chỉ đạo đại hội cấp cơ sở, trong đó mỗi tổ chỉ đạo do một đồng chí ủy viên thường vụ làm tổ trưởng. Tại quyết định thành lập tổ chỉ đạo này,  Ban Thường vụ quy định rõ chức năng, nhiệm vụ của các tổ chỉ đạo, chỉ đạo hướng dẫn các Đảng bộ cơ sở, chi bộ làm công tác chuẩn bị”.

NGOC HOI

Được Tỉnh ủy chọn tổ chức đại hội điểm mô hình bầu trực tiếp Ban Thường vụ, Bí thư và Phó Bí thư, Đảng bộ xã Đăk Nông xác định đây là vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm rất cao. Vì vậy, trong công tác tổ chức Đại hội, cùng với tranh thủ sự chỉ đạo của Huyện ủy Ngọc Hồi, Đảng bộ xã Đăk Nông đã tuân thủ đầy đủ các bước theo Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Kế hoạch số 79 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch của Huyện ủy Ngọc Hồi về chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp. Trong đó, việc xây dựng báo cáo chính trị và phương án nhân sự được Đảng bộ Đăk Nông chọn là khâu then chốt, là yếu tố quan trọng để thực hiện thành công mô hình bầu cử trực tiếp. Ông Xiêng Thanh Tý, Bí thư Đảng bộ xã Đăk Nông cho biết: “Đảng bộ đã chuẩn bị tốt công tác nhân sự, các đồng chí đủ trình độ, năng lực công tác sắp đến. Thứ hai là Đảng bộ chỉ đạo các chi bộ lấy phiếu tín nhiệm giới thiệu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư và Phó Bí thư. Thứ ba là công tác tuyên truyền cho đảng viên để sắp tới bầu tập trung cho Đại hội thành công”.

Qua kiểm tra cho thấy, việc tổ chức đại hội chi bộ dưới cơ sở đúng quy trình và đúng định hướng. Chất lượng cấp ủy được trẻ hóa và có trình độ cao hơn; quy chế dân chủ và trí tuệ tập thể được phát huy tốt trong việc xây dựng nghị quyết và giải pháp để phát triển kinh tế xã hội, để xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị cho nhiệm kì đến. Đối với Đảng bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc Huyện ủy, đã cơ bản hoàn tất việc xây dựng dự thảo báo cáo chính trị, xây dựng phương án nhân sự và phương án vật chất phục vụ Đại hội nhiệm kì 2015-2020. Ông Phạm Đình Thanh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Ngọc Hồi nói: “Nhìn chung các chi bộ, Đảng bộ trực thuộc đều tiến hành đầy đủ các bước trong công tác chuẩn bị, đảm bảo về tiến độ thời gian. Nhìn chung về văn kiện, đề án nhân sự đều đảm bảo chất lượng, đảm bảo Đại hội sẽ thành công tốt đẹp đúng theo thời gian, đúng theo chất lượng nội dung”.

Theo kế hoạch đến ngày 10/2/2015, Đảng bộ huyện Ngọc Hồi sẽ chỉ đạo tổ chức xong đại hội điểm Đảng bộ cơ sở và đến hết quý I năm 2015 sẽ chỉ đạo 60 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc tổ chức xong đại hội nhiệm kì 2015-2020. Việc chuẩn bị tốt cho Đại hội các chi bộ, Đảng bộ trực thuộc là cơ sở để Huyện ủy Ngọc Hồi tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VI, nhiệm kì 2015-2020.

                                                                             Văn Hiển – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *