(kontumtv.vn) – Lễ kết nghĩa xây dựng xã đặc biệt khó khăn theo Nghị quyết 04 của Tỉnh ủy Kon Tum đã được tổ chức giữa các xã Ia Tơi,  Ia Dom và Ia Đal với các Công ty TNHHMTV Cao su Chư Mom Ray, Công ty Cổ phần Cao su Sa Thầy và Chi nhánh 716 thuộc Binh đoàn 15.

Trên tinh thần Nghị quyết 04, Khóa XIII của Tỉnh ủy Kon Tum về đẩy mạnh xây dựng các xã đặc biệt khó khăn, Công ty TNHHMTV Cao su Chư Mom Ray kết nghĩa với Xã Ia Tơi, Công ty Cổ phần Cao su Sa Thầy kết nghĩa với Xã Ia Dom và Chi nhánh 716 thuộc Binh đoàn 15 kết nghĩa với Xã Ia Đal. Đây là 3 xã mới được chia tách từ xã Mô Rai, huyện Sa Thầy theo Nghị quyết 126 của Chính phủ. Trong đó, Xã Ia Đal có 8 thôn, 805 hộ, 2.300 nhân khẩu, tỉ lệ dân tộc thiểu số chiếm trên 66% và tỷ lệ hộ nghèo hơn 13% số hộ. Xã Ia Dom, có 348 hộ, trên 2.300 nhân khẩu, trong đó hơn 650 khẩu là người dân tộc thiểu số, xã hiện có 81 hộ nghèo và 28 hộ cận nghèo. Xã Ia Tơi có 4 thôn, gần 300 hộ, trên 850 khẩu, trong đó gần 500 khẩu là công nhân của Công ty TNHHMTV Cao su Chư Mom Ray, xã hiện có 44 hộ nghèo.

Lễ kết nghĩa
Lễ kết nghĩa xây dựng 3 xã Nam Sa Thầy

Với phương châm tương thân, tương ái, Công ty TNHHMTV Chư Mom Ray, Công ty Cổ phần Cao su Sa Thầy và Chi nhánh 716 thuộc Binh đoàn 15 đã thống nhất kí cam kết với 3 xã biên giới Ia Tơi, Ia Dom và Ia Đal, huyện Sa Thầy sẽ giúp nhau cùng phát triển. Trong đó, các xã sẽ giúp 3 công ty đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng hệ thống tự vệ, xây dựng khối đại đoàn kết; các công ty sẽ giúp xã trong việc tư vấn, hỗ trợ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng thôn làng no đủ – an toàn – vững mạnh, từng bước xây dựng nông thôn mới. Trong đó, từ nay đến cuối năm 2014 sẽ ưu tiên hỗ trợ những công việc cần thiết. Trung tá Hoàng Đức Tỏa, Bí thư Đảng ủy Chi nhánh 716, Binh đoàn 15 nói: “Chúng tôi phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã Ia Đal xây dựng Trường Tiểu học Tô Vĩnh Diện để có khu nội trú đưa con em học tập ở đó, chúng tôi sẽ tập trung làm một số cầu cống và đường nội vùng để phục vụ cho an sinh xã hội và đi lại của bà con”.

“Chúng tôi chọn một số hộ giúp họ thoát nghèo như hỗ trợ bò, nghiên cứu khai hoang cấp mỗi hộ vài sao lúa nước, từ nay đến cuối năm sẽ kéo điện, phủ điện khoảng 2 thôn”. Ông Trương Minh Tiến, Giám đốc Công ty TNHHMTV Cao su Chư Mom Ray cho biết.

Việc phân công các doanh nghiệp có vốn Nhà nước hiện đang trồng, khai thác cao su trên địa bàn kết nghĩa giúp đỡ 3 xã biên giới mới chia tách của huyện Sa Thầy là quan điểm chỉ đạo đúng đắn và phù hợp của Tỉnh ủy Kon Tum theo tinh thần Nghị quyết 04. Đây cũng là nhiệm vụ quan trọng của Huyện ủy Sa Thầy trong việc xây dựng và phát triển các xã biên giới Ia Dom, Ia Tơi và Ia Đal.

Cùng với phân công kết nghĩa, giúp đỡ 3 xã mới chia tách của huyện Sa Thầy, trong dịp này Ban Chỉ đạo 04 của Tỉnh ủy Kon Tum còn tham mưu phân công các doanh nghiệp kết nghĩa giúp xã Đăk Long, xã mới tách của Huyện Đăk Hà phát triển kinh tế- xã hội.

                                                                             Văn Hiển

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *