(kontumtv.vn) – Thực hiện Nghị quyết số 30 ngày 21/6/2012 của Quốc hội và các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để chấn chỉnh việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền trên đất, thời gian qua, công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã được đẩy mạnh và đạt được những kết quả nhất định, góp phần quan trọng trong công tác quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn.

Đến nay, công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã cơ bản hoàn thành theo chỉ tiêu của Bộ Tài nguyên và Môi trường đề ra. Tổng diện tích đất các loại đã cấp giấy chứng nhận cho tổ chức được gần 540.000 ha, với gần 2.500 giấy, đạt gần 87%. Tổng diện tích đất các loại đã cấp giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân trên 178.000 ha, với 251.585 giấy, đạt 91%.

Thực hiện mô hình một cửa trong cấp Giấy CNQSDĐ
Thực hiện mô hình một cửa trong cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Để có được kết quả đó, ngoài việc tập trung chỉ đạo, thành lập, củng cố  Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện, các cấp chính quyền từ tỉnh đến huyện, xã đã huy động các nguồn lực, phương tiện, con người để đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn, nhất là đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, thực hiện mô hình một cửa liên thông tại các xã, phường, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân thực hiện các thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ông Nguyễn Quang Vinh, Phó Giám đốc Văn phòng Đăng ký QSDĐ thành phố Kon Tum cho biết: “Hiện nay, hồ sơ đến đây, khi tiếp nhận thì tôi bảo đảm chỉ đạo anh em thực hiện ngay trong ngày hôm sau. Khi tiếp nhận giải quyết, những hồ sơ vướng mắc thì lập phiếu trả hướng dẫn công dân bổ sung cho đủ. Còn nếu hồ sơ đủ điều kiện thì sau khi thụ lý chỉ ngày thứ 2, thứ 3 là sẽ trình lãnh đạo. Như vậy trong quy trình, đối với hồ sơ chuyển nhượng là 5 ngày và các hồ sơ cấp mới thì 20 ngày chúng tôi sẽ giải quyết xong”.

Bên cạnh kết quả đạt được, hiện nay, do nhiều nguyên nhân khác nhau, số diện tích còn lại phần lớn đều thuộc diện khó khăn. Một phần do nguồn gốc đất không rõ ràng, đất cấp trái thẩm quyền, một phần do điều kiện kinh tế và ý thức của người dân hạn chế nên không chịu đi kê khai, làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ông Tô Văn Huy, Phó Trưởng Phòng Đăng ký đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum nói: “Các tổ chức tự giao cho hộ gia đình, cá nhân, giao đất trái thẩm quyền thì việc nộp tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân là cũng rất vất vả. Chẳng hạn giao đất trái thẩm quyền sau ngày 1/7/2004 thì nộp tiền sử dụng đất 100%, cho nên đa số các hộ không tham gia kê khai đăng ký cấp giấy chứng nhận. Nếu tham gia kê khai đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà khả năng tài chính có hạn, họ nộp không đủ”.

Hiện nay, cùng với việc triển khai thực hiện Dự án tổng thể xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tỉnh Kon Tum, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục tham mưu với tỉnh tập trung chỉ đạo các cấp chính quyền địa phương và các đơn vị có liên quan sớm tháo gỡ những khó khăn, triển khai thực hiện hoàn thành công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền trên đất, nhất là cấp đất lần đầu cho các tổ chức, cá nhân, góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý cũng như sử dụng đất đai trên địa bàn.

Quang Mẫn – Duy Phong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *