(kontumtv.vn) – Xác định công tác phòng, chống tham nhũng có ý nghĩa rất quan trọng trong việc ổn định, phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng và củng cố lòng tin của quần chúng nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, thời gian qua các cấp, ngành trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã có nhiều hoạt động thiết thực trong công tác này, quá đó kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm minh đối với các trường hợp sai phạm.

Nổi bật về công tác phòng, chống tham nhũng trong năm 2014 đó là các cấp, ngành trên địa bàn tỉnh đã phát hiện hành vi “tham ô tài sản” tại Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Tu Mơ Rông với số tiền sai phạm trên 1 tỷ 635 triệu đồng. Số tiền này đã không được chi trả cho các hộ gia đình thuộc diện có công với cách mạng, bảo trợ xã hội, người khuyết tật, trẻ mồ côi, nạn nhân chất độc da cam, người cao tuổi …  Qua công tác kiểm tra hồ sơ, sổ sách và xác minh tại khu dân cư, ngành Thanh tra tỉnh đã phát hiện cá nhân sai phạm và đề nghị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh khởi tố 1 bị can là thủ quỹ phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Tu Mơ Rông. Ông A Hơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Tu Mơ Rông cho biết: “ Sau khi phát hiện các dấu hiệu vi phạm, huyện đã thành lập đoàn thanh tra để làm cương quyết chứ không che giấu. Quan điểm của huyện là chỉ đạo thanh tra, xác minh, kiểm tra các đối tượng ở từng hộ để làm rõ sai phạm chi trả chế độ chính sách”.

Để thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, thời gian qua, ngành Thanh tra tỉnh đã tham mưu các cấp có thẩm quyền tăng cường thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, trọng tâm là minh bạch hoạt động tài chính của cơ quan, tổ chức, đơn vị; thực hiện công khai tài sản, thu nhập cá nhân với gần 8.600 người thuộc diện phải công khai tài sản, thu nhập cá nhân theo quy định của Nhà nước.Ông Nguyễn Quốc Hưng, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Kon Tum nói: “Năm 2014, Thanh tra tinh tiến hành thanh tra và kết thúc 6 cuộc thanh tra về phòng chống tham nhũng, giải quyết tốt tố cáo tham nhũng. Qua thanh tra, kiểm tra và giải quyết tố cáo đã phát hiện sai phạm và chuyển cơ quan điều tra xử lý theo pháp luật 1 vụ sai phạm với số tiền trên 1 tỷ 635 triệu đồng. Hiện nay vụ việc cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra theo quy định”.

Ngoài ra, qua kiểm tra định kỳ và đột xuất tại các tổ chức, cá nhân, ngành T|hanh tra tỉnh đã phát hiện một số sai phạm liên quan đến công tác phòng chống tham nhũng, từ đó kịp thời xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Trong năm 2015, ngành Thanh tra tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp tốt với các ngành chức năng đôn đốc kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3, khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2012- 2016”, đồng thời giải quyết triệt để, kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân về công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn. Ông Nguyễn Quốc Hưng cho biết: “Năm 2015, thanh tra tỉnh sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về phòng, chống tham nhũng, trong đó chú ý thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu trong việc triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống tham nhũng, đồng thời triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ thanh tra theo kế hoạch hằng năm, thanh tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm và thanh tra chuyên đề theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Thanh tra Chính phủ. Trong đó tập trung thanh tra, kiểm tra các lĩnh vực dễ sai phạm như quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản…”.

Tấn Thành

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *