(kontumtv.vn) – Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” tỉnh Kon Tum vừa kiểm tra kết quả thực hiện phong trào này năm 2014 tại thành phố Kon Tum.

Kiểm tra thực hiện phong trào thi đua
Đoàn kiểm tra làm việc với lãnh đạo thành phố Kon Tum

Năm 2014, thành phố Kon Tum chỉ đạo 21 xã, phường kiện toàn Ban Chỉ đạo và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”. Kết quả, thành phố có gần 28.500 hộ được công nhận danh hiệu gia đình văn hóa, 130 khu dân cư đạt danh hiệu thôn, làng, tổ dân phố văn hoá. Thành phố có 4 xã có nhà văn hoá, 54/61 làng ĐBDTTS có nhà rông văn hoá, có 86 đội cồng chiêng, múa xoang… Nhân dân đã thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Công tác xây dựng đô thị văn minh và nông thôn mới được quan tâm đúng mức, qua đó đã tạo sự chuyển biến rõ nét tại các xã, phường.

Tại buổi kiểm tra, Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” tỉnh đánh giá cao kết quả triển khai thực hiện phong trào trên địa bàn, đặc biệt thành phố đã huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân, góp phần làm cho phong trào tạo sức lan tỏa rộng lớn, tỷ lệ gia đình văn hoá năm 2014 đạt cao.

Phát huy kết quả đã đạt được, năm 2015 thành phố phấn đấu 100% xã có nhà văn hoá, 80% thôn, làng, khu phố đạt danh hiệu văn hoá, 100% làng ĐBDTTS có nhà rông văn hoá…

CTV Minh Phượng 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *