(kontumtv.vn) – Sáng 14/5, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Ngọc Hồi lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-2020 đã chính thức khai mạc. Đây là một trong những đơn vị được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chọn tổ chức đại hội điểm để đánh giá rút kinh nghiệm.

Dự Đại hội có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Y Mửi, đại biểu các Ban xây dựng Đảng của Trung ương và của tỉnh, Tổ cấp ủy phụ trách địa bàn, đại biểu Đảng bộ các huyện, thành phố, nguyên lãnh đạo huyện qua các nhiệm kỳ cùng 220 đại biểu đại diện cho hơn 1.700 đảng viên thuộc 60 tổ chức cơ sở Đảng trong huyện.

Đại hội Đảng bộ huyện Ngọc Hồi
Đại hội Đảng bộ huyện Ngọc Hồi

Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Ngọc Hồi lần thứ V, nhiệm kỳ 2010-2015 cho thấy nhiều chỉ tiêu kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh, công tác xây dựng Đảng đã đạt và vượt so với chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Tổng giá trị sản xuất đạt  trên 3.700 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt mức tăng trưởng khá, năm 2015 đạt khoảng 152 tỷ đồng, tăng gần 100 tỷ đồng so với năm 2010, vượt 17,6% chỉ tiêu Nghị quyết; tốc độ tăng bình quân hàng năm đạt hơn 19%. Tổng sản lượng lương thực năm 2015 ước đạt khoảng 10.310 tấn, tăng trên 100 tấn so với năm 2010, giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích canh tác đạt 25,7 triệu đồng/ ha, vượt 2,8% chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Thu nhập bình quân đầu người tăng từ 14 triệu đồng năm 2010 lên 28 triệu đồng năm 2015, vượt 16% chỉ tiêu Nghị quyết. Việc đầu tư phát triển vùng kinh tế động lực gắn với  đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội trong Khu Kinh tế Cửa khẩu quốc tế Bờ Y được chú trọng.  Giai đoạn 2011-2014 tổng số vốn đầu tư xây dựng hạ tầng kinh tế – xã hội Khu kinh tế Cửa khẩu đạt trên 377 tỷ đồng, với 35 dự án đầu tư sản xuất kinh doanh.Trong đó có 25 dự án đang hoạt động, với số vốn đăng ký trên 550 tỷ đồng; 10 dự án đang triển khai, với số vốn đăng ký 311 tỷ đồng. Qua đó đã có những tác động tích cực đến tình hình phát triển kinh tế – xã hội của huyện, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện từ 33% năm 2010 xuống còn dưới 9% năm 2015.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Y Mửi ghi nhận và đánh giá cao những kết quả Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Ngọc Hồi đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời chỉ rõ những mặt còn hạn chế cần khắc phục để xây dựng huyện Ngọc Hồi sớm trở thành thị xã, xứng đáng là một trong 3 vùng kinh tế động lực của tỉnh: “Chúng ta đã xác định phát triển Khu Kinh tế Cửa khẩu là thế mạnh của Ngọc Hồi. Vì vậy thời gian tới mong muốn Đảng bộ huyện tiếp tục tăng cường hơn nữa phối hợp với Ban Quản lý Khu Kinh tế trong quá trình quy hoạch một cách đồng bộ và xây dựng kết cấu hạ tầng Khu Kinh tế Cửa khẩu, đặc biệt ưu tiên thu hút đầu tư phát triển công nghiệp chế biến, thương mại dịch vụ nội  biên và buôn bán quá cảnh tại Cửa khẩu. Tăng cường quản lý ngăn chặn các hành vi gian lận thương mại, trốn lậu thuế, buôn lậu qua biên giới và tiếp tục đầu tư hoàn thiện kết cấu khu hành chính mới của huyện gắn với khai thác có hiệu quả đất còn nhàn rỗi, đất sản xuất đem lại hiệu  quả thấp để xây dựng đô thị loại IV ngày càng phát triển và sớm được công nhận là thị xã trong thời gian gần nhất. Phấn đấu xây dựng huyện Ngọc Hồi trở thành trung tâm thương mại lớn của tỉnh”.

Phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại hạn chế, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ huyện Ngọc Hồi đề ra phương hướng, mục tiêu tiếp tục đẩy nhanh xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, hạ tầng kinh tế – xã hội gắn với xây dựng nông thôn mới; phấn đấu đến năm 2020 tổng giá trị sản xuất trên địa bàn đạt 5.200 tỷ đồng; giá trị sản phẩm trên 1 ha đất canh tác đạt trên 50 triệu đồng; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 45%; tỷ lệ lao động phi nông nghiệp đạt 50%; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 3-4%/năm; tiếp tục đẩy mạnh các dự án, nâng cao năng lực quản lý, điều hành của bộ máy chính quyền các cấp.

                                                               CTV Thu Trang – Đắc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *