(kontumtv.vn) – Sáng 6/5, Đảng bộ huyện Kon Plông đã long trọng khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020. Đây là đại hội điểm đầu tiên của tỉnh ở cấp huyện, thành phố.

Dự Đại hội có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Y Mửi; đại biểu các Ban xây dựng Đảng của Trung ương và của tỉnh; lãnh đạo UBND tỉnh, Tổ cấp ủy phụ trách địa bàn, đại biểu Đảng bộ các huyện, thành phố, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; các đại biểu nguyên lãnh đạo huyện Kon Plông qua các kỳ, cùng 196 đại biểu đại diện cho trên 1.800 đảng viên của 49 tổ chức cơ sở Đảng trong huyện.

Đại hội Đảng bộ huyện Kon Plông
Đại hội Đảng bộ huyện Kon Plông

Theo đánh giá tại Đại hội, trong nhiệm kỳ 2010-2015, nhiều chỉ tiêu cơ bản về kinh tế, xã hội, xây dựng Đảng đã đạt và vượt so với chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Tốc độ tăng trưởng bình quân trong giai đoạn 2011- 2015 trên 37%/năm, vượt gần 15% so với chỉ tiêu Nghị quyết. Thu nhập bình quân đầu người từ 10 triệu đồng năm 2011 tăng lên trên 16,7 triệu đồng trong năm 2015. Thu ngân sách Nhà nước tại địa bàn năm 2011 gần 13 tỷ đồng, đến năm 2015 dự kiến đạt 47 tỷ đồng, tăng bình quân trên 43%/ năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh, từ gần 69% năm 2010 xuống còn gần 22% trong năm 2015. Vùng kinh tế động lực Trung tâm huyện lỵ Kon Plông gắn với Khu Du lịch sinh thái quốc gia Măng Đen tiếp tục được đầu tư phát triển, thu hút ngày càng nhiều doanh nghiệp đến đầu tư và đã đạt những kết quả bước đầu, tạo ra diện mạo mới cho trung tâm huyện lỵ và kinh tế – xã hội của huyện. Đánh giá kết tổng quan kết quả nhiệm kỳ qua, báo cáo tại Đại hội, ông Nguyễn Văn Lân – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND Huyện Kon Plông cho biết: “Kinh tế phát triển toàn diện, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; tiềm năng, lợi thế và các nguồn lực xã hội bước đầu khai thác có hiệu quả. Kết cấu hạ tầng quan tâm đầu tư, bộ mặt nông thôn có bước khởi sắc. Hoạt động văn hóa, giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm. Các chính sách xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định. Hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở được củng cố; đoàn kết nội bộ được giữ vững, khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện một bước”.

Trong phương hướng nhiệm kỳ tới, ngoài việc tập trung khắc phục những tồn tại hạn chế, đảm bảo kinh tế phát triển bền vững, huyện Kon Plông tập trung đẩy mạnh thu hút đầu tư vào Khu Du lịch sinh thái quốc gia Măng Đen, khai thác có hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh của huyện, đẩy mạnh công tác giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Y Mửi đã đánh giá cao công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội của Đảng bộ huyện cũng như những kết quả mà cán bộ, nhân dân huyện Kon Plông đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; chỉ rõ những mặt còn tồn tại, hạn chế, cũng như những nhiệm vụ trọng tâm Đảng bộ huyện cần tập trung chỉ đạo thực hiện trong nhiệm kỳ tới, đảm bảo hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Y Mửi nhấn mạnh: “Phát triển du lịch là thế mạnh và chủ lực của Kon Plông. Để thực hiện có kết quả, đề nghị Đảng bộ huyện tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh để hoàn thành quy hoạch chi tiết Khu Du lịch sinh thái quốc gia Măng Đen và tổ chức thực hiện quy hoạch một cách đồng bộ; khảo sát, lập dự án và đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển mạnh các sản phẩm du lịch, dịch vụ độc đáo mang bản sắc riêng để thu hút, giữ chân du khách. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc lồng ghép các nguồn vốn đầu tư cho huyện nghèo theo Chương trình 30a của Chính phủ. Tiếp tục khảo sát, thu hút đầu tư mở rộng diện tích nuôi cá nước lạnh, nuôi trồng thủy sản trên  lòng hồ thủy điện, trồng rau hoa xứ lạnh theo hướng sản xuất hàng hóa. Có kế hoạch giải quyết tốt các vấn đề xã  hội; tiếp tục quan tâm hơn nữa đến sự nghiệp giáo dục – đào tạo, triển khai có hiệu quả Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020, tập trung chỉ đạo công tác giảm nghèo đảm bảo đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra trong nhiệm kỳ”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Y Mửi đã đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện cần đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo; chú trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh; tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI  “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với đẩy mạnh việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, khắc phục kịp thời những khuyết điểm đã chỉ ra tại Đại hội.

Đại hội Đảng bộ Huyện Kon Plông sẽ diễn ra trong 2 ngày, từ ngày 6-7/5/2015.

Quang Mẫn – Duy Phong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *