Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2015 của Kho bạc Nhà nước tỉnh Kọn Tum
Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2015 của Kho bạc Nhà nước tỉnh Kọn Tum

(kontumtv.vn) – Năm 2014, Kho bạc Nhà nước Kon Tum cùng các đơn vị trực thuộc đã nỗ lực phấn đấu, triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp và hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra. Các đơn vị Kho bạc Nhà nước trên địa bàn đã cùng ngành Thuế, Hải quan thực hiện tốt công tác phối hợp thu ngân sách Nhà nước với ngân hàng thương mại trên địa bàn, việc thu qua ngân hàng thương mại đã đạt trung bình 70% tổng thu ngân sách; phối hợp tốt với Ban Chỉ đạo chống thất thu của tỉnh để tăng cường thu ngân sách Nhà nước… Công tác quản lý thu chi ngân sách Nhà nước đã đảm bảo bám sát tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, các văn bản của Bộ Tài chính và của UBND tỉnh liên quan đến việc điều hành dự toán ngân sách Nhà nước năm 2014. Thu ngân sách Nhà nước tính đến cuối tháng 12/2014 đạt hơn 2.000 tỷ đồng, đạt 131% dự toán Trung ương giao và đạt 104% so với dự toán HĐND tỉnh giao. Công tác chi ngân sách Nhà nước được kiểm soát chi đúng chế độ, định mức theo dự toán và kế hoạch giao, xử lý kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện; tổng chi ngân sách Nhà nước thực hiện đến cuối tháng 12 hơn 6.800 tỷ đồng. Công tác cải cách hành chính được triển khai có hiệu quả, vừa đảm bảo đúng hướng dẫn của ngành, vừa tạo điều kiện phục vụ tốt nhất cho khách hàng đến giao dịch với Kho bạc Nhà nước…

Nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2015, Kho bạc Nhà nước tỉnh tiếp tục tập trung đầy đủ các nguồn thu vào Ngân sách Nhà nước, điều tiết phân chia tỷ lệ cho các cấp ngân sách theo đúng luật định và theo Nghị quyết của HĐND tỉnh. Tăng cường công tác kiểm soát chi, đảm bảo chấp hành nghiêm các qui định của Nhà nước; gắn kết công tác chi với việc thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng an ninh, an sinh xã hội của Chính phủ và địa phương. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong thực hiện thu chi ngân sách Nhà nước, tạo điều kiện tốt nhất cho các cơ quan, đơn vị đến giao dịch.

Ngọc Chí – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *