(kontumtv.vn) – Ban chỉ đạo công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng tỉnh KonTum đã có buổi làm việc với huyện Kon Plông về đánh giá tình hình thực hiện Phương án chấn chỉnh và tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng giai đoạn 2013-2015 trên địa bàn huyện.

bcd.kl

Các đại biểu kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ rừng tại huyện Kon Plông.

Thực hiện Quyết định số 150/QĐ-UBND ngày 8/3/2013 của UBND tỉnh  về việc ban hành Phương án chấn chỉnh và tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn, trong năm qua lực lượng kiểm lâm huyện Kon Plông đã phối hợp với UBND các xã, chủ rừng và các ban, ngành liên quan tổ chức 54 cuộc truyên truyền về pháp luật quản lý bảo vệ rừng, vận động 4.715 hộ ký cam kết thực hiện những quy định về công tác quản lý bảo vệ rừng. Triển khai rà soát, xác định các điểm nóng, phối hợp tổ chức tuần tra, truy quyét và xử lý nghiêm với những đối tượng phá rừng làm nương rẫy và khai thác lâm sản trái phép. Từ năm 2013 đến nay, huyện đã giao khoán hơn 42.690 ha rừng cho khoảng 1.750 hộ quản lý và bảo vệ; giao hơn 3.000 ha rừng và đất rừng cho 358 hộ sử dụng; giải quyết 456 ha đất sản xuất cho 1.770 hộ. Công tác phòng cháy chữa cháy rừng được quan tâm thường xuyên, từ năm 2013 đến nay trên địa bàn huyện không có cháy rừng lớn xảy ra.

Tại buổi làm việc, huyện Kon Plông đã đề xuất với Ban chỉ đạo công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng tỉnh xem xét sớm thành lập 2 trạm kiểm soát liên ngành thay thế 2 tổ bảo vệ rừng xã Măng Cành và xã Đăk Long; hỗ trợ kinh phí để trạm duy trì hoạt động có hiệu quả; Sớm quy hoạch đất sản xuất cho nhân dân và cho phép UBND các xã tiến hành khảo sát, chọn vị trí đất thuân lợi, phù hợp với quy hoạch để cấp cho các hộ thiếu đất sản xuất tự khai hoang, nhằm đảm bảo diện tích canh tác; Rà soát, đôn đốc các Dự án đầu tư đang triển khai sớm đi vào hoạt động, góp phần giải quyết việc làm, tăng thêm thu nhập cho lao động, đặc biệt là người dân tộc thiểu số tại chỗ, góp phần giảm các vụ phá rừng, khai thác, cất giấu và vận chuyển lâm sản trái phép.

Ban chỉ đạo công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng tỉnh ghi nhận sự nỗ lực của Ban chỉ đạo quản lý bảo vệ và phát triển rừng huyện Kon PLông thời gian qua. Đồng thời, yêu cầu huyện sớm xây dựng kế hoạch tuyên truyền về công tác quản lý và bảo vệ rừng trên địa bàn, nghiêm cấm và xử lý nghiêm đối với cán bộ, đảng viên tiếp tay cho việc khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép.

                                                  CTV Thu Hằng – Lý Tưởng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *