(kontumtv.vn) –  Đoàn kiểm tra của Ban Rà soát thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công cách mạng tỉnh Kon Tum, do Thường trực Ủy Ban MTTQVN tỉnh làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với UBND thành phố Kon Tum về việc thực hiện kế hoạch tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công cách mạng trên địa bàn thành phố Kon Tum.

Kiểm tra kết quả tổng rà soát
Kiểm tra kết quả tổng rà soát thực hiện chính sách  ưu đãi đối với người có công cách mạng

Thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh Kon Tum về việc tổ chức tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công cách mạng trong 2 năm 2014 – 2015, UBND thành phố Kon Tum đã thành lập Ban Rà soát thành phố, phân công nhiệm vụ cụ thể và địa bàn phụ trách cho các thành viên theo dõi, chỉ đạo và hướng dẫn Ban Rà soát các xã, phường triển khai thực hiện. Qua số liệu cung cấp điều tra ban đầu, tổng số đối tượng người có công và thân nhân đang hưởng chính sách ưu đãi thuộc diện điều tra, rà soát là 1.468 người/7 nhóm điều tra, rà soát. Đến nay, 21 xã, phường đã triển khai xong công tác tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trên địa bàn. Hiện tại các đơn vị, hội, đoàn thể và thành viên Ban Rà soát thành phố đang tiến hành kiểm tra, tổng hợp kết quả tổng rà soát chung trên địa bàn. Dự kiến đến ngày 31/8/2014 sẽ công bố kết quả tổng rà soát trên địa bàn thành phố và nộp về tỉnh theo quy định.

Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn kiểm tra đã ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của các thành viên trong Ban Rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công thành phố Kon Tum trong việc triển khai thực hiện kế hoạch. Đoàn kiểm tra đã đề nghị Ban Rà soát thành phố sớm hoàn chỉnh báo cáo theo đúng thời gian quy định, đúng nội dung; tăng cường công tác tuyên truyền, bám sát cơ sở để ghi nhận những ý kiến, dư luận trong nhân dân, nếu có trường hợp phát sinh phải nắm bắt thông tin kịp thời.

Ngọc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *