Vừa qua, Ban chỉ đạo Xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của tỉnh đã kiểm tra việc triển khai thực hiện quy chế dân chủ năm 2013 tại thành phố  Kon Tum.

qcdctp

Đoàn kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở làm việc tại TP. Kon Tum.

Trong năm 2013, UBND thành phố Kon tum đã chỉ đạo các đơn vị, phòng, ban và UBND các xã, phường triển khai các văn bản liên quan đến công tác thực hiện quy chế dân chủ cơ sở gắn với Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện quy chế dân chủ được thực hiện công khai, nghiêm túc, đặc biệt là giải quyết công việc liên quan đến tập thể, cá nhân; thực hiện công khai tài chính các dự án, công trình đền bù, giải tỏa, xây dựng đầu tư; hoạt động của Ban giám sát đầu tư cộng đồng và công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo tại địa phương, cơ sở; việc xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước; tổ chức hoạt động đúng quy định của Ban Thanh tra nhân dân.

Đến nay, 100% đơn vị trực thuộc thành phố đã ban hành quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý tài sản công; 16/21 xã, phường thành lập ban giám sát cộng đồng. 100% thôn, làng, tổ dân phố xây dựng hương ước, quy ước khu dân cư. Trong năm, UBND thành phố đã tiếp nhận và giải quyết 390 đơn kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân trên các lĩnh vực, trong đó có 223 đơn thuộc thẩm quyền.

Tuy vậy, một số địa phương, đơn vị triển khai việc quán triệt, thực hiện quy chế dân chủ chưa thường xuyên; công tác vận động các tầng lớp nhân dân chưa sâu, chưa phản ánh đầy đủ tâm tư nguyện vọng chính đáng ở cơ sở…Năm 2014, thành phố tiếp tục chỉ đạo các xã, phường và các phòng, ban trực thuộc cụ thể các nội dung thực hiện quy chế dân chủ bằng kế hoạch thực hiện tại đơn vị, địa phương; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp chính quyền và các tổ chức đoàn thể – chính trị xã hội phát huy vai trò giám sát, kiểm tra thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

                                                Đỗ Yến/Đài TT-TH Thành phố Kon Tum

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *