(kontumtv.vn) – Sau hơn nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ VI Đảng bộ huyện Ngọc Hồi (Kon Tum), một số chỉ tiêu phát triển kinh tế của địa phương đã đạt kết quả quan trọng.

Thị trấn Plei Kần huyện Ngọc Hồi
Thị trấn Plei Kần huyện Ngọc Hồi

Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại – dịch vụ, nông – lâm – thủy sản tăng dần qua các năm. Năm 2017, tổng giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt 1.500 tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2015; giá trị sản xuất ngành nông – lâm – thủy sản đạt 980 tỷ đồng, tăng gần 40 % so với năm 2015. Toàn huyện có  gần 1.600 cơ sở kinh doanh thương mại, dịch vụ, tăng 430 cơ sở so với năm 2015, cơ bản đáp ứng nhu cầu sản xuất, trao đổi hàng hóa và tiêu dùng trên địa bàn.

Từ nay đến năm 2020, huyện Ngọc Hồi tập trung mở rộng diện tích cây trồng chủ lực như cà phê, cao su gắn với chế biến và phát triển thương hiệu; tăng cường đầu tư hạ tầng cho lĩnh vực công nghiệp, thương mại, dịch vụ; chú trọng thu hút đầu tư, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu phát triển kinh tế theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015- 2020.

Tấn Thành – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *