(kontumtv.vn) – Qua 20 năm triển khai thực hiện cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư đã đem lại hiệu quả thiết thực trên nhiều mặt của đời sống xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Năm nay, nhân dân thôn 3, thị trấn Đăk Rve, huyện Kon Rẫy tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc vui hơn mọi năm vì thôn được UBMTTQVN huyện chọn làm điểm tổ chức ngày hội cấp huyện. Trong không khí đầm ấm, vui tươi, nhân dân trong thôn cùng nhau đánh giá lại kết quả qua 20 năm triển khai thực hiện cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Thông qua cuộc vận động, đời sống kinh tế người dân trong thôn dần ổn định và từng bước phát triển, thôn có 70/167 hộ có mức thu nhập trên 100 triệu đồng/năm; số hộ nghèo trong thôn giảm còn 18 hộ; 144/167 hộ đạt gia đình văn hóa; 5 năm liền thôn được công nhận Thôn văn hóa cấp huyện; an ninh, chính trị và trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Ông Đoàn Văn Thường, Bí thư Chi bộ thôn 3, thị trấn Đăk Rve nói: “Qua 20 năm thực hiện cuộc vận động, khu dân cư đã bám sát 5 nội dung cuộc vận động do MTTQVN phát động, triển khai cụ thể ở khu dân cư, tuyên truyền vận động bà con trước hết chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đồng thời thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương trên tất cả các lĩnh vực văn hóa, kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng”.

Tỉnh Kon Tum có trên 500
Tỉnh Kon Tum có trên 500 khu dân cư văn hóa

Nhờ chủ động, sáng tạo trong công tác triển khai thực hiện, 20 năm qua, cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư ngày càng đi vào chiều sâu. Tính hiệu quả và sức lan tỏa của các chương trình trong cuộc vận động đã góp phần to lớn vào việc đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và nâng cao chất lượng đời sống của người dân. Thông qua cuộc vận động, phong trào xây dựng “Quỹ Vì người nghèo” được nhân dân hưởng ứng tích cực, từ năm 2000 đến nay đã vận động được hơn 74 tỷ đồng, hỗ trợ sửa chữa, xây dựng gần 3.000 căn nhà đại đoàn kết cho người nghèo, giúp người nghèo có điều kiện vươn lên trong cuộc sống. Chị Y Bát (thôn Kon Tum KNâm 2, xã Đăk Rơ Wa, thành phố Kon Tum) chia sẻ: “ Trước kia hai vợ chồng sống ở nhà rất nát, mỗi lần mưa là dột hết, giờ được Nhà nước hỗ trợ nhà đại đoàn kết, hai vợ chồng rất vui mừng, sẽ cố gắng làm lụng để nuôi hai đứa con ăn học”.

Cùng với sự chăm lo phát triển kinh tế, các lĩnh vực xây dựng đời sống văn hóa tinh thần, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc được nhân dân tích cực thực hiện. Đến nay toàn tỉnh có 748/859 thôn, làng, tổ dân phố có nhà rông, nhà sinh hoạt cộng đồng; hơn 74.000 hộ gia đình được công nhận Gia đình văn hóa, đạt trên 66%; có 526/859 khu dân cư văn hóa, đạt trên 59%; có 842 khu dân cư thành lập tổ hoà giải; có 99 ban thanh tra nhân dân xã, phường, thị trấn gắn với ban giám sát ở cộng đồng được thành lập và từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động, góp phần tích cực vào việc ổn định tình hình chính trị, trật tự xã hội của địa phương. Bà Y Phương, Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQVN tỉnh Kon Tum nói: “MTTQVN các cấp và các tổ chức thành viên đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Qua đó nhận thức của nhân dân được nâng lên, người dân đã tích cực hơn trong việc tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận và các tổ chức thành viên phát động. Thứ hai là việc xây dựng các mô hình điểm được triển khai đồng bộ và rộng khắp đến tận các khu dân cư, trong đó nổi bậc có các mô hình điểm như mô hình an toàn giao thông, khu dân cư văn hóa kiểu mẫu, bảo vệ môi trường, mô hình tiếng kẻng an ninh, chào cờ buổi sáng, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội”.

Những kết quả đạt được từ cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư trên địa bàn tỉnh không chỉ đánh dấu sự chuyển biến tích cực về ý thức mà còn tạo sự gắn kết giữa các gia đình, cộng đồng dân cư; tạo động lực để nhân dân tích cực lao động, sản xuất, phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững an ninh trật tự; góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh trong thời gian qua.

Ngọc Chí – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *