Nhà tình nghĩa
Nhà tình nghĩa

(kontumtv.vn) – Năm 2015, tỉnh Kon Tum có 234 gia đình người có công cách mạng được hỗ trợ nhà ở với tổng kinh phí 5 tỷ 420 triệu đồng. Trong đó, 37 hộ được hỗ trợ xây dựng mới (mỗi căn 40 triệu đồng) và 197 hộ được hỗ trợ sửa chữa nhà ở (mỗi căn 20 triệu đồng). Căn cứ vào thực tế địa phương, các huyện được phân bổ nhiều là Tu Mơ Rông 56 căn, Đăk Glei 40 căn, Kon Plông 28 căn… Đến giữa tháng 6, đã có 125 căn  nhà được hoàn thiện, gồm 13 căn nhà làm mới và 112 căn nhà sửa chữa. Bước đầu, các huyện, thành phố đã được giải ngân gần 3 tỷ đồng, bằng 54% tổng kinh phí hỗ trợ. Ngoài số nhà ở đang được hoàn thiện, các hộ chính sách thuộc diện hỗ trợ đã khẩn trương khởi công xây dựng, sửa chữa nhà ở, phấn đấu hoàn thành, đưa vào sử dụng theo kế hoạch dự kiến.

                                                                           Nghĩa Hà – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *