CHO VAY

(kontumtv.vn) – Tính đến cuối tháng 9/2015, các tổ chức tín dụng tại địa bàn  tỉnh  Kon Tum có 8.570 tỷ đồng số dư huy động vốn, tăng 14,5% so với đầu năm. Dư nợ cho vay toàn địa bàn ước đạt 15.030 tỷ đồng, tăng 10,7% so với đầu năm. Quy định về trần lãi suất huy động được các tổ chức tín dụng nghiêm túc thực hiện. Nguồn vốn giải ngân cơ bản đáp ứng yêu cầu phục vụ sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, hộ cá thể.

Tuy vậy, do khó khăn trong hoạt động của một bộ phận khách hàng, tổng nợ xấu  tại các ngân hàng hiện vào khoảng 138 tỷ đồng, chiếm  0,92% tổng dư nợ tín dụng và tăng 10% so với đầu năm. 3 tháng cuối năm, song song với tiếp tục tăng cường các giải pháp nhằm đảm bảo thực hiện chính sách tiền tệ linh hoạt và hoạt động tín dụng an toàn, hiệu quả, triển khai chương trình tín dụng tái canh cà phê là nhiệm vụ quan trọng được xác định trong hoạt động của các ngân hàng trên địa bàn tỉnh.

Nghĩa Hà – Đức Thắng

                                                                          

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *