Làm đường giao thông nông thôn
Làm đường giao thông nông thôn

(kontumtv.vn) – Tỉnh Kon Tum đã tiếp nhận 1.438 tỷ đồng từ ngân sách Nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ để xây dựng kết cấu hạ tầng và hỗ trợ sản xuất, đời sống nhân dân trong kế hoạch năm 2015. Tính chung giai đoạn 2011 – 2015, có gần 9.500 tỷ đồng được tỉnh huy động đầu tư phát triển, tăng 3.200 tỷ đồng (tăng hơn 50 %) so với tổng nguồn vốn đầu tư phát triển  giai đoạn 2006- 2010. Nguồn vốn ngân sách Nhà nước có xu hướng giảm, từ hơn 1.500 tỷ đồng trong năm 2011, xuống  còn 1.117 tỷ đồng  vào năm 2015. Vốn trái phiếu Chính phủ  tăng từ gần 440 tỷ đồng ( năm 2011) lên trên 670 tỷ đồng (năm 2014).

Nguồn vốn ngân sách và vốn trái phiếu Chính phủ đã góp phần từng bước phát triển ba vùng kinh tế động lực của tỉnh, thúc đẩy ổn định kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn.

                                                                                     Nghĩa Hà – Ngọc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *